Sørger for summetone hos RTV

Sørger for summetone hos RTV

Rikstrygdeverket har valgt TDC Song som leverandør av telefonitjenester for fast og mobilt nett.

Avtalen har en totalverdi på rundt 45 millioner kroner og går over to år, med mulighet til to års forlengelse.

- Offentlig sektor er en av våre viktigste satsningsområder. Denne avtalen er en bekreftelse på at vi kan levere omfattende og fremtidsrettede løsninger til det offentlige. For oss er dette en meget viktig strategisk avtale, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Song.

Avtalen innebærer at TDC Song skal håndtere alle telefonitjenester til Rikstrygdeverket - inkludert alle enheter i trygdeetaten. Etaten består av rundt 529 enheter og har opp mot 9.000 ansatte.

Avtalen inkluderer trafikk, abonnement, utstyr og service. I tillegg skal TDC Song levere en bredbåndsløsning for bruk til blant annet videokonferanser.

Moderne kundeportal

En viktig del av avtalen er en web-basert kundeportal, som gir mulighet for direkte samhandling mellom partene. Kundeportalen inkluderer tjenester som fakturering, innkjøp, opplysningstjeneste og feilmeldinger. Dette sikrer en tett dialog mellom Rikstrygdverket og TDC Song.

Den totale løsningen vil være ferdig implementert i løpet av oktober.