Barn debuterer tidligere på nettet

Barn debuterer tidligere på nettet

Hver tredje norske seksåring har vært på internett.

Medietilsynet har nettopp utgitt en fyldig rapport, etter en undersøkelse om barn og unges bruk av digitale medier.

Hovedkonklusjonen er klar: Barn blir stadig mer digitale, ved stadig lavere alder.

Stadig yngre

De fleste barn får sitt første møte med internett når de er mellom fem og åtte år. Det er nå bare 17 prosent som er eldre enn åtte år når de surfer for første gang.

- Det er en tendens til at barna blir introdusert for internett i stadig yngre alder, skriver Medietilsynet i rapporten.

I 2008 hadde bare 28 prosent av barna vært på nett før de fylte seks år. I år har hele 37 prosent vært innom nettet før de fylte seks, altså mer enn hver tredje.

- Vi finner også at guttene begynner å bruke internett før jentene. 43 prosent av guttene var seks år eller yngre første gang de brukte internett, mens 31 prosent av jentene var det, skriver tilsynet.

Sosiale vesener

Barn blir i undersøkelsen definert som 9 til 16-åringer. Av disse har tre av fem egen pc, og de bruker i gjennomsnitt to timer på nettet hver dag, både på skolen og hjemme.

Mesteparten av tiden brukes på sosiale aktiviteter som å chatte og sitte på nettsamfunn. Dette gjør de ofte alene, uten foreldrenes oppsyn.

I tillegg til disse timene, bruker de gjennomsnitlig én og en halv time på spill.

Seksuell kontakt

Samtidig opplever de også endel uønsket oppmerksomhet på nettet. 14 prosent har opplevd uønskede seksuelle kommentarer. Syv prosent har fått tilsendt pornografiske bilder av folk de har møtt på nettet. Og åtte prosent har blitt spurt om å sende slikt av seg selv.

- Pc har blitt en vanlig del av barnas hverdag, og så godt som alle barn i Norge har tilgang til pc og internett, konkluderer Medietilsynet.

På godt og vondt.

Sosiale Medier