Behov for nye typer sosiale medier

Behov for nye typer sosiale medier

KRONIKK: Kommer det et nytt Facebook, designet for bedrifter?

Riktignok er LinkedIn og delvis Facebook flittig brukt av næringslivet. Men det ligger i begrepet sosiale medier at deres opprinnelse bygger på enkeltpersoners interesser og ikke nødvendigvis selskapers.

Det finnes i markedet et behov for nye applikasjoner som kan gi bedre samhandling, også på selskapsnivå.

Problemer i dag

Hva er problemene med dagens sosiale medier, sett med tanke på å øke innovasjon og vekst i privat næringsliv?

- For det første har de ikke næringslivsfokus, men fokuserer på enkeltpersoner

- For det andre mangler det filtre for å tagge næringslivsinteresser mer presist.

- For det tredje er de ikke sofistikerte nok.

Neste generasjon

Hva vil kjennetegne neste generasjons sosiale medier?

Spisset fagfokus. Vi vil få applikasjoner som spiller på sosiale mediers mulighet for rask spredning av informasjon, men som er rettet mot spesielle formål. Hva om f eks selskaper her kunne uttrykke presist hva de ønsket seg av kapital; når, fra hvilken kilde, hvordan, og hva de er villige til å gjøre for å øke sjansen for å motta denne kapitalen? Koblet mot et verdensomspennende investornettverk kunne dette redusere dagens vanvittige sløsing på så vel selskaps- som investorsiden, ved at man ikke finner rette investeringsobjekt eller fordi måten selskapene presenterer seg på er høyst ulik.

Mer eksklusivitet. Det ligger i sosiale medier at de er inkluderende. Riktignok må du si ja til venner og bekjente for at de skal få tilgang til dine kontakter og data. Men det vil komme nye måter å begrense adgangen på. Ved slik begrensning kan det komme applikasjoner som i større grad skreddersys for nettverk med felles interesser. Ta f eks ”investor-match”- applikasjonen. Denne kan selges til flere nettverk og organisasjoner og tilpasses profilen til disse. Deretter kan basisløsningen videreutvikles til glede for alle applikasjonseiere, samtidig som kostnadene spres.

Hybrid-løsninger. Vi ser at sosiale medier har gjort sitt inntog hos de tradisjonelle medier. Tradisjonelle medier skriver om nye sosiale medieapplikasjoner samt bruk og erfaringer med disse. På liknende vis vil få kobling av sosiale medier og it-applikasjoner. Dette kan gi it-applikasjoner mer fleksibilitet, mer avanserte funksjoner, enda bedre integrasjon og økt datakraft. Selskaper som Neovada, Iam, Gateway Innovation og andre jobber med slike muligheter, og vi vil høre mer om dette fremover.

Les om:

Sosiale Medier