Berners-Lee frykter for nettets fremtid

Berners-Lee frykter for nettets fremtid

Verdensvevens far mener Facebook, Itunes og overvåking truer oss alle.

Tim Berners-Lee, mannen som regnes som oppfinneren av world wide web, kommer med dystre spådommer for verdensveven i et innlegg i Scientific American.

Innovatøren frykter konsekvensene av stadig flere lukkede nettsystemer og sosiale nettverk, som sperrer inne informasjon på en måte som bryter med internetts tradisjonelle åpenhet og frie informasjonsflyt.

- Hvis vi, nettbrukerne, tillater disse og andre trender å fortsette ukontrollert, kan nettet brytes ned til flere fragmenterte øyer. Vi kan miste friheten til å kommunisere med nettsidene vi måtte ønske, skriver Berners-Lee.

Fragmentering

Berners-Lees bekymring bunner i at stadig flere sosiale nettverk og selskaper velger å lukke informasjonen inne, slik at de i praksis skaper sine egne, interne nett. Dette ser man for eksempel på Facebook, hvor informasjon som fødselsdager og epostadresser kun er tilgjengelige i nettverket, på ulike lukkede Apps, og på Apples Itunessider hvor linker begynner med den lukkede prefiksen "itunes" heller enn den åpne "http".

Dette gjør det umulig for brukere for eksempel å lage lenker til Itunes og sende til andre. Dermed er sidene man er inne på en del av nettet, men informasjonen man finner der er det i praksis ikke.

- Da er du ikke lenger på nettet. Itunes-verdenen er sentralisert og lukket. Du er fanget i én enkelt butikk heller enn å befinne deg på en åpen markedsplass, skriver Berners-Lee.

- Jo mer utbredt denne typen arkitektur blir, jo mer fragmentert blir nettet, og jo mindre har man tilgang til ett enkelt universelt informasjonsområde.

Truer menneskerettigheter

Berners-Lee er også bekymret for hvilke politiske konsekvenser nettutviklingen vil få, siden både totalitære og demokratiske regjeringer overvåker befolkningens nettbruk på et vis som truer viktige menneskerettigheter. I tillegg frykter han at nettleverandører fristes til å senke farten på nettsider de ikke har gjort avtaler med.

Sammen vil de overnevnte elementene kunne true selve fundamentet ved det klassiske internettet; ytrings- og individsfrihet og en fri flyt av informasjon tilgjengelig for alle.

- Nettet er ditt. Det er en offentlig ressurs som du, bedriften din, samfunnet ditt og regjeringen din er avhengig av. Nettet er også vitalt for demokratiet, en kommunikasjonskanal som muliggjør en kontinuerlig verdensomspennende samtale. Nettet er nå viktigere for ytringsfrihet enn noe annet medium, mener Berners-Lee.

- Det bringer prinsipper stadfestet i den amerikanske grunnloven, det britiske Magna Carta og andre viktige dokumenter inn i nettverksalderen: frihet fra å bli snoket på, filtrert, sensurert og koblet av.

Sosiale Medier