Bruk film i sosiale medier

Bruk film i sosiale medier

KRONIKK: Det er dyrt å produsere, men film vil oppleve sterk vekst.

Sosiale medier gjør kommunikasjon mer intens og mangfoldig. Det må kommuniseres sterkere for å nå frem, og oppmerksomheten beholdes kortere. Bruk av film vil få en sterk vekst.

Sosiale medier tillater oss å låne innhold og bygge på andres innhold gjennom diskusjoner og blogger. Fremover vil det likevel bli viktigere å skape eget høykvalitetsinnhold som gjør at vi skiller oss ut og kommer tydeligere frem med vårt budskap.

Barrierer

Det oppleves i dag mange barrierer for bruk av film:

Film er dyrt. Profesjonell TV- og filmproduksjon har ofte en kostnad langt over hva de fleste selskaper vil ta seg råd til.

Det koster med reklameplass. Det har vært kostbart å gå ut med film i tradisjonelle kanaler. Bruk av film på websider har av mange blitt oppfattet som mindre utbytterikt.

Det er komplisert. Planlegging og gjennomføring av film er krevende. Film er et produkt som overlates til de profesjonelle, og det kan være krevende å være sparringspartner med disse miljøene når en mangler terminologi, prosessinnsikt og kunnskap om produksjon og kostnader.

Begrenset bruk. Hos dem som benytter film, blir det gjerne med et par ganger. Få stiller seg spørsmålet om hva som kunne oppnås med å utvikle 5, 10, 20 eller 100 filmer? Det kunne gi interessante svar.

Nye muligheter

Film og sosiale medier gir nye muligheter som vil kunne gi betydelige gevinster for dem som tar disse på alvor. Det er flere grunner til nå å vurdere film:

Kommunisere sterkere. Investorer og partnere er nye målgrupper for film. Disse nye målgruppene trenger å få en rask og god forståelse av hva som er et produkts fortrinn. Bruk av faktaark, brosjyrer og statiske forretningsplaner er ikke alltid sterke og tydelig nok. Særlig vil film være nyttig når det jobbes internasjonalt. Vi har i mange "case" med norske selskap i USA sett at film som visualiserer produkt, produktteam og forretningsplaner, får langt bedre gjennomslag.

Multi-kanalstrategi. Med fremveksten av dagens sosiale medier er det mer motiverende å produsere film. Du har langt flere kanaler filmene kan distribueres på, og flere er kostnadsfrie. Det er kvaliteten og vinklingen på filmen som avgjør popularitet og virkning hos målgruppene du søker å nå.

Film med ulike ambisjonsnivåer. Vi jobber nå sammen med Sølvsuper med fire prosjekt-format som har 3, 8, 20 og 100 filmer som ambisjon. Hvert av disse gjør det mulig å nå ut på forskjellige nivåer. Ikke alle filmer trenger å være av samme kvalitet og produksjonstype. Gevinsten? Langt større fleksibilitet i kostnadskontroll og uttrykk.

Samarbeid om film. Det kan foretas samproduksjon av film. Ikke-konkurrerende, samarbeidende selskaper kan finne sammen og definere felles interesser. Noe av produksjonen eller distribusjonen kan dermed deles. Erfaringsoverføring gir også bedre resultat og tettere relasjoner mellom selskaper som samarbeider.

Filmstrategi. Utvikling av en 50-siders forretningsplan får ofte fokus og ressurser hos et selskap. Men å utvikle 5-10 animasjoner eller filmer for å framstille planer, team, produkt, teknologi og unikhet får ikke samme vekt. Vi ser at flere selskaper ville nå langt lengre - særlig i sitt internasjonale arbeid - ved å prioritere film. Som en parallell til produkt- og teknologistrategi, vil det fremover bli viktig med en strategi for sosiale medier. For flere vil film kunne være en viktig nøkkel for å nå ut til nye kunder, partnere og investorer.

Les om:

Sosiale Medier