Datatilsynet fikk svar fra Facebook

Datatilsynet fikk svar fra Facebook

For en tid tilbake krevde Datatilsynet svar på spørsmål om personsvar. Nå har Facebook sendt brev tilbake.

Datatilsynsmyndighetene i Norden gjorde felles front overfor Facebook i juni da de krevde svar på en rekke spørsmål knyttet til hvordan selskapet samler inn personopplysninger og hvordan informasjonen blir brukt.

Facebooks europeiske hovedkontor har nå svart på alle spørsmålene, og direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er så langt fornøyd med at det er etablert et åpent og konstruktivt grunnlag for videre dialog med Facebook.

Tilsynet får i svarebrevet både bekreftet og avkreftet antakelser det har hatt på ulike områder, alt sammen nyttig informasjon både for Datatilsynet og for Facebooks brukere i Norden, skriver Thon på tilsynets nettsider.

Oppfølgingsmøte i høst

- Vi vil ha et oppfølgingsmøte med selskapet i løpet av høsten, der vi blant annet vil gå ytterligere inn på hva som registreres via ”liker-funksjonen”, ”Facebook analytics” og bruken av cookies, opplyser Thon.

I brevet går det frem at Facebook bruker nær sagt all informasjon brukerne legger inn, med hensikt på å spisse sin egen annonse- og reklamevirksomhet. Facebook bekrefter blant annet at det brukeren skriver på veggen blir benyttet til å målrette reklame.

Deler ikke med tredjepart

Men Facebook understreker at selskapet ikke deler personopplysninger med noen tredjepart. I tilfeller der slikt likevel skjer på Facebook, er det fordi brukeren selv har godtatt at det skjer ved å akseptere betingelser fra tredjepartsapplikasjoner. Det samme gjelder for foto og video.

Når det gjelder ip-adresser oppgir Facebook at disse lagres i inntil 90 dager, men da kun til bruk for administrasjon og sikkerhet, ikke for markedsføringsformål. Det er i tråd med gjeldende europeisk regelverk.

Facebooks europeiske hovedkontor ligger i Irland, og selskapet anser derfor at det er underlagt personvernlovgivningen i Europa.

Les hele svaret fra Facebook her

Les om:

Sosiale Medier