Derfor får du angst av Facebook

Derfor får du angst av Facebook

Du kan aldri ha for mange venner, heter det. Det gjelder ikke Facebook.

Jo flere venner man har og jo mer tid man investerer i Facebook, desto mer sannsynlig er det at man opplever bekymringer og engstelse assosiert med det sosiale nettverket.

Det går frem av en ny studie med både nettbaserte og personlige intervjuer med 200 studenter, gjennomført av psykologer ved Edinburgh Napier University i Skottland, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

For mange venner

- Vi fant at det faktisk var de med flest kontakter og som hadde investert mest tid på nettstedet, som var mest utsatt for å bli stresset, sier Dr. Kathy Charles, som ledet studien.

12 prosent av de spurte sa at Facebook gjorde dem urolige og spente. Disse personene hadde i gjennomsnitt 117 Facebook-venner mot et snitt på 75 for de som ikke lot seg stresse av å bruke nettstedet.

- Resultatene presenterer en rekke paradokser, mener dr. Charles.

Forskerne fant at det var ”betydelig usikkerhet” blant brukerne knyttet til nytteverdien av Facebook, som har over 500 millioner brukere og beskriver sin misjon som ”å gi folk kraften til å dele og gjøre verden mer åpen og sammenhengende”.

Skyldfølelse og avhengighet

Et av de mest stressfremkallende aspektene ved Facebook er å avslå en venneforespørsel. 32 prosent av de spurte sa at et slikt avslag gjorde dem ukomfortable og at de fikk skyldfølelse. Press om å være underholdende, uten samtidig å fornærme enkelte venner var også en medvirkende årsak til stress og engstelse for mange.

Selv om å delta på Facebook kan være stressende, kan også det motsatte være tilfelle. Hvis man bestemmer seg for å avslutte kontoen, risikerer man nemlig også stress og frykt for å gå glipp av noe eller fornærme andre, ifølge forskerne.

- Akkurat som med gambling holder Facebook brukerne i en nevrotisk uvisshet, hvor de ikke vet om de skal fortsette eller ikke av frykt for å gå glipp av noe bra, forklarer dr. Charles.

Økende bruk av sosial nettverking har ført til en flom av forskning på området. Blant annet har University of Colorado Denver Business School studert hvorfor folk velger å opphøre vennestatusen med andre folk på Facebook, og fant at grunn nummer én var altfor mange meningsløse meldinger. Andre studier har beskjeftiget seg med hvordan bruk av sosiale nettverkssider på jobben påvirker arbeidernes produktivitet.

Sosiale Medier