Døvespråk i Second Life

Døvespråk i Second Life

Se hvordan ny teknologi oversetter tale til tegnspråk med en digital figur.

Det er IBMs forskere i Storbritannia som har utviklet systemet som kan bli et hjelpemiddel for døve og hørselshemmede.

SiSi (Say it Sign it) oversetter tale til tegnspråk i sanntid. Dette gjør det mulig å kommunisere med døve, selv om man selv ikke behersker tegnspråket. Kommunikasjonen vises nemlig for den døve med hjelp av en digital skikkelse eller via en avatar i det digitale nettsamfunnet Second Life.

Ifølge IBM integrerer SiSi flere teknologier. En talegjenkjenningsmodul overfører tale til tekst, som SiSi overfører videre til bevegelser eller tegnspråk som formidles gjennom en animert skikkelse. Se en demonstrasjon her:

IBM skriver i en pressemelding at de ser for seg at teknologien vil kunne ha flere bruksområder. Blant annet kan man se for seg talepresentasjoner simultanoversetter presentasjoner til tegnspråk i et auditorium eller møte, og er dermed egnet både til utdanning, i offentlig sektor og i næringsliv.

”Kringkastingsmedia kan ha automatisk oversettelse av TV- og radiosendinger til tegnspråk. I tillegg får et helt nytt publikum tilgang til mobile nettverk ved automatisk oversettelse av talemeldinger”, skriver de videre i meldingen.

Teknologien er utviklet av et forskerteam i Hursley i England som et ledd i IBMs globale studentprogram Extreme Blue.

Les om:

Sosiale Medier