- Facebook verdt 100 milliarder dollar

- Facebook verdt 100 milliarder dollar

Nærmer seg børsnotering i USA, men analytikerne er uenige om prisen.

Flere analytikere forventer at Facebook blir børsnotert allerede i løpet av første halvår 2012.

Ifølge det anerkjente finans-nettstedet CNBC kan en børsnotering av Facebook bli en god del større enn Googles – og verdsetter det sosiale nettstedet til rundt 100 milliarder dollar, 540 milliarder kroner. Det vil gjøre Facebook til et av verdens mest verdifulle selskaper.

- For høyt

Ikke alle er enige i den taksten. David Dietze som leder Point View Financial mener 100 milliarder dollar er altfor høyt. Facebook ligger an til reklameinntekter på 4 milliarder dollar i år – noe som vil gi en prising på 25 ganger inntekten. Dietze mener tigangeren vil være riktigere, noen som betyr en verdsetting av Facebook til 40 milliarder dollar (rundt 216 milliarder kroner).

Selskapet bli i så fall det andre sosiale nettstedet som børsnoteres, etter Linkedin. Selv om Linkedin lever litt i skyggen av Facebook – har de gjort det bra på børsen siden noteringen i forrige måned.

Nylig annonserte også Groupon mulig børsintroduksjon, med mål om hente inn 750 millioner dollar.

Tvinges frem

Ifølge CNBC kan en notering av Facebook bli tvunget frem av amerikanske finansregler og den såkalte 500-regelen. Den sier at et selskap som har flere enn 500 investorer bak seg, må gi kvartalsvis informasjon til det amerikanske finanstilsynet – på samme måte som børsnoterte selskaper.

Facebook har antydet at selskapet har flere enn 500 aksjonærer, noe som kan gi startskuddet for en børsnotering allerede i april, skriver CNBC som siterer kilder nært Facebook.

Facebook har hittil ikke kommentert noen tidsramme for en børsintroduksjon.

Les om:

Sosiale Medier