Google gjør som Wikipedia

Google gjør som Wikipedia

Samme greia, bare litt annerledes.

Det nye nettsamfunnet Knol blir i likhet med Wikipedia et oppslagssted for masse ulike emner, der bidragsyterne oppretter emner og lenker opp artikler og innhold.

Forskjellen er at det går veldig klart fram hvem som har skrevet innholdet. På Wikipedia er som kjent bidragsyterne anonymisert.

På Knol blir det dessuten ikke mulig for brukerne og gå inn og redigere artikler som en annen står bak. Derimot kan de komme med forslag som de kan sende inn til artikkelforfatteren.

Her er et prøveeksempel på en Knol.

Knol er altså ikke et idealiistisk samarbeidsprosjekt. På den annen side blir det mulig for de som skriver å tjene penger på sine bidrag, ved at et annonsesystem blir knyttet opp mot artiklene på Knol, skriver news.com.

Mange vil være skeptiske til at Google kommer med et publisistisk produkt for artikler, men det er ikke første gang. Fra før finnes Google Blogger og dessuten Google Base, som både lagrer og indekserer informasjon.

Knol er, som Blogger, et personlig publiseringsverktøy, men i en mer strukturert form enn en blogg. Om du får sans får en "Knoller", vil du kanskje ha lyst til å lese mer av hva denne personen har skrevet, og slik kan man bygge opp nettverk rundt forfatterne.

Les om:

Sosiale Medier