Google vil gjøre flere nettsider sosiale

Google vil gjøre flere nettsider "sosiale"

Med Friend Connect-plattformen kan alle nettsteder integrere sosiale webelementer.

Friend Connect er navnet på en ny nettplattform fra Google som skal gjøre det enklere for helt ordinære nettsider å få tilgang til ressurser fra store sosiale nettsider som for eksempel Facebook.

Teknologien ble først vist frem på Googles uformelle utviklermøte Campfire One, før en tidlig utgave ble publisert på nett.

Målet med Friend Connect er i bunn og grunn og la brukere fortsette å være i kontakt med sine venner fra sosiale nettsider, selv om de besøker helt andre nettsider. Google har utviklet ferdigmoduler som webutviklere og webansvarlige kan benytte gratis.

Disse modulene fungerer som en kran, og tillater at informasjon fra sosiale nettsider kan vises på hvilken som helst side, så lenge brukerne kan vise til et gyldig brukernavn og passord. Modulen for å autentisere brukere er også en ferdigkomponent som enkelt inkluderes på en side. Google har lagt stor vekt på at implementering av Firend Connect ikke skal være spesielt vanskelig. Ifølge selskapet selv, stilles det ingen krav til tekniske forkunnskaper for å komme i gang med å lage Fried Connect-vennlige nettsider.

I praksis betyr det at hvilken som helst nettside på Internett kan vise applikasjoner som er utviklet for ulike sosiale nettsider som benytter OpenSocial-standardene.

For å demonstrere teknologien, har Google utviklet en testside for artisten Ingrid Michaelson ( http://www.ingridmichaelson.com/). Etter at man har logget inn, kan man fra denne siden få tilgang til musikkapplikasjonen iLike. Man kan også komme i kontakt med andre Michaelson-tilhengere gjennom Facebook.


Ved å inkludere en ferdigutviklet autorisasjonsmodul kan brukere som besøker en nettside autentisere seg med blant annet følgende kontotyper: Google, Yahoo, AOL og OpenID.

Sosiale Medier