Ingen Twitter-regler for staten i Norge

Ingen Twitter-regler for staten i Norge

Britiske myndigheter har kommet med retningslinjer for statens Twitter-bruk. Norge har ingen.

Britiske myndigheter ved Deparment for Business, Innovation and Skills har ifølge The Times nylig sluppet et 20 siders dokument som skal fortelle statens ansatte hvordan Twitter bør brukes.

I dokumentet skriver departements Neil Williams at andre departementer kan bruke Twitter for å bedre kommunisere med offentligheten.

Også i kriser mener han Twitter kan være nyttig for å spre informasjon kjapt, side om side med offisielle nettsider Det bør Twitres mer enn bare pressemeldinger, anbefales det.

Kommunikasjonen anbefales å være etterretlig, folkelig og gjerne uttrykt via én Twitter-«stemme» selv om flere ansatte disponerer kontoen.

- Tonen fra vår Twitter-kanal må være i uformell engelsk-tale, skrives det i retningslinjene.

Australia med arbeidsgruppe

Australia leker med tanken om en lignende strategi, melder Australian It. Fra før har de en strategi for bruk av Youtube, men strategien for øvrige sosiale nettverk stammer fra en midlertidig protokoll om hvordan man skal oppføre seg, som ble forfattet i fjor.

Akkurat nå er det retningslinjene i den midlertidige protokollen som gjelder, men Australian Government Information Managment Office (AGIMO) sier en arbeidsgruppe som skal presentere sine konklusjoner innen året er omme vil bestemme om det bør komme egne, spesifikke retningslinjer for Twitter.

- Arbeidsgruppen vil komme med anbefalninger om anvendelse av sosiale medier for å forbedre nettforholdet med befolkningen, informasjonsspredning og samarbeid innad i staten. De vil også vurdere behovet for videre råd når det gjelder disse temaene. Det vil delvis se ut som britenes guide, sier en talsperson for AGIMO, som Australian It av en eller annen grunn ikke har anvngitt.

Ingen planer i Norge

Her til lands foreligger det ingen planer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om å lage noe tilsvarende.

- Det er i dag opp til de enkelte departementene å bruke de sosiale mediene på den måten de mener det er best egnet til å spre informasjon, og vi har så langt ingen planer om å lage noen retningslinjer, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav.

- Og det har gått bra så langt?

- Vi har ikke fått tilbakemeldinger om noe annet.

- Finnes det noen som helst regler rundt bruk av digitale informasjonskanaler i staten?

- Det finnes ingen, bortsett fra statens komminikasjonspolitikk, sier Berggrav.

Sosiale Medier