Ingen Wiki-suksess

Ingen Wiki-suksess

Amerikanske studenter skulle publisere på Wikipedia i stedet for å skrive en oppgave. Det gikk ikke bra.

Nyvinningene på nett tar ingen ende, men ikke alle er like vellykket. En amerikansk professor ønsket å endre på oppgavene til studentene. De skulle skrive et bidrag til Wikipedia i stedet for å levere en akademisk artikkel.

Det var miljø-akademikeren Martha Groom som ville få studentene til å se på denne nye måten å formidle kunnskap. Ifølge Ars Technica mente hun at ved å publisere artiklene på Wikipedia, ville artiklene bli lest og vurdert av flere enn bare læreren.

Det fikk hun rett i. Men dommen fra omverdenen var nådeløs. Av de fem bidragene som ble levert, forsvant en fra nettet i løpet av første dagen. De andre fire ble tungt kritisert, og ble trukket kort etter.

Groom så mange fordeler med Wikipedia-varianten. Artiklene skulle handle om bærekraftig utvikling og globalisering. Studenten skulle lære seg en skrivestil, håndtering av kilder, og seleksjon av materiell som er tilpasset moderne webpublisering. Dermed skulle studenten innføres i en ny tenkemåte.

At krtikken på kvaliteten ble såpass hard synes Groom ikke betyr at prosjektet er mislykket. Hun mener at det var en nyttig erfaring, både for henne og studentene. Samtidig mente Groom at en del av kritikerne var svært 'uhøflige' i kommentarene.

Les om:

Sosiale Medier