It-selskaper skeptiske til Facebook

It-selskaper skeptiske til Facebook

To av tre arbeidsgivere googler arbeidssøkere, men det er utbredt skepsis til sosiale nettverk.

Det viser en undersøkelse gjort blant 400 deltakere på It-tinget. !80 deltakere har svart på undersøkelsen som er gjort av Questback på oppdrag for Ergo Group.

Det viser seg at arbeidsgivere er positive til systemer for direktemeldinger, som MSN, men skeptisk til shareware og sosiale nettverk. Bare en av fire tillater nedlasting av shareware, mens halvparten aksepterer direktemeldinger i arbeidstiden.

Alle ”googler” kandidater og de yngste ”googler” mest. To av tre ”googler” alltid eller ofte navnet til arbeidssøkere. Av de under 40 år er det enda flere som ”alltid eller nesten alltid” googler kandidater.

Temaet ble debattert under It-tinget onsdag ettermiddag.

- Jeg er overrasket over at bare 40 prosent googler når de skal ansette. Husk at unge folk googler absolutt alt, og de gjør det hele tiden. Alle disse nye verktøyene gjør kommunikasjon mye enklere, det må være positivt for alle bedrifter. Hvis man bruker verktøyene konstruktivt, blir de ikke fiender lenger, sa Vibeke Mohn Herberg, leder i Elevorganisasjonen.

Laster ned selv

Over halvparten av de spurte tror at shareware lastes ned i noen eller stor grad på virksomhetens pc, svært få tror at det ikke lastes ned shareware på virksomhetens pc (bare 7 prosent). Samtidig svarer over halvparten at de selv har lastet ned programvare på sin jobb-pc.

Christian Brosstad, assisterende informasjonsdirektør i Sparebank 1 Gruppen, er litt overrasket over noen av svarene:

- Jeg er litt overrasket over dette. Vi har sagt nei til MSN. Det er litt kjipt for de yngre kanskje, men vi har et eget meldingssystem knyttet til jobben.

Det er særlig de under 40 år som laster ned gratis programvare til sin pc. Hele to av tre under 40 år har lastet ned shareware til sin jobb-pc. Bare en tredel av de spurte vet hvorvidt virksomheten kontrollerer om det lastes ned filmer og musikk fra internett.

- Tidssluk

Facebook betraktes som et tidssluk. Nesten 90 prosent av de spurte sier enten at ”Facebook ikke er relevant for vår virksomhet” eller at ”Facebook stjeler tid fra arbeidshverdagen. Flere under 40 år mener at Facebook stjeler tid fra arbeidsdagen, mens hovedvekten av de over 40 år mener at Facebook ikke er relevant for deres virksomhet.

- For meg haddde vært negativt for min produktivitet om jeg ikke kunne bruke Facebook i jobben min. Jeg begynte å bruke Facebook privat, men har nå et stort profesjonelt nettverk gjennom dette nettstedet. Skillet mellom privat og jobb er problematisk for mange, sier Eirik Solheim, utviklingsdirektør i NRK.

LES OGSÅ: Førtisene tar over på Facebook

Men mange tror samtidig at ”personlig teknologi” gjør oss mer effektive. Nesten halvparten av de spurte mener at personlig teknologi (som chat, Facebook osv.) vil gjøre virksomheten deres mer effektiv. De under 40 år har størst tro på ”personlig teknologi” – hele to av tre mener personlig teknologi vil gjøre deres virksomhet mer effektiv. Tilsvarende tall for de over 40 år er 45 prosent.

Sosiale Medier