Livet er bedre med internett

Livet er bedre med internett

Internett har endret livet vårt. Og de fleste mener det har blitt bedre.

Den lille kontakten i veggen som gir oss tilgang til en hel nettverden har de siste årene endret livet vårt drastisk. Informasjon, banktjenester, og ikke minst kontakten med andre har gjort at internett har fått en mer og mer sentral rolle i hverdagen. Stort sett er vi veldig fornøyd med det.

Dette viser en representativ undersøkelse om det digitale livet under navnet "Offline eller online?", som er gjennomført av den nederlandske Postbanken.

Undersøkselsen viser at alder ikke ha mye å si. Både ung og gammel bruker og trives på nettet. Når man spør hva som har blitt mest forbedret etter nettets inntog, fremhever de aller fleste tilgangen til finansielle tjenester som den aller viktigste forbedringen nettet har gitt dem. Hele to av tre, 66 prosent, mener digitale banktjenester på nett har endret livet deres. Søk etter informasjon har ifølge 57 prosent blitt bedre etter internett inntok hverdagen.

Sending av postmeldinger nevnes av 37 prosent som forbedret med nett, mens 25 prosent mener det har blitt lettere å planlegge reisevei på nett. Rundt 15 prosent er fornøyd med kjøp og salg av bruktvare på nett.

Liker postkort

De tre viktigste ting som gjøres på nett er søk etter informasjon (91 prosent), nettbank (89 prosent) og nyheter (80 prosent).

Det vi liker med nettet er at det er raskt, det er lett å bruke, vi kan benytte oss av det når det passer oss, og vi kan gjøre det hjemme.

Også å date og å shoppe liker vi godt. Selv om det store flertallet fremdeles ønsker å møte mennesker i virkeligheten, synes 16 prosent at å møte noen på nettet er best. Nesten halvparten, 47 prosent, synes det er bedre å handle på nettet enn å gå i en fysisk butikk.

Påfallende er at det de fleste synes at et gammeldags postkort er bedre enn epost, og at det er yngre mennesker som setter mer pris på et postkort enn de eldre. Ifølge svarene mener mange at et postkort er mye mer personlig.

Sosiale Medier