Lovforbyr Facebook-vennskap

Lovforbyr Facebook-vennskap

Lærere og elever i USA-stat får ikke være venner i sosiale medier.

Delstaten Missouri i USA har bestemt at nettbaserte vennskap mellom lærere og elever utenfor undervisningssammenheng skal forbys ved lov.

Loven trår i kraft 28. august, og har som hovedmål å beskytte elever mot overgrep fra lærere, og skal etablere klarere skillelinjer i relasjonsforholdet mellom lærere og elever, skriver zdnet.com.

- Bør være tydelig på roller

Avdelingsdirektør Kjersti Flåthen i Kunnskapsdepartementet sier til Computerworld at det i Norge ikke er lovbestemte etiske retningslinjer for hverken sosiale medier og mange andre etiske problemstillinger knyttet til grensene mellom den enkeltes rolle som lærer og læreren som privatperson.

- Dersom en lærer velger å være deltaker i sosiale medier/nettverk der elever også deltar, anbefaler vi at man er svært tydelig på hvilken rolle man har og hvor man trekker grensene for hva som er akseptert, sier Flåthen.

Må kunne overvåkes

Hvordan myndighetene i Missouri planlegger å håndheve loven, er foreløpig uklart.

I delen av lovteksten som omhandler sosiale nettverk heter det blant annet, løst oversatt, at ”lærere kan ikke etablere, opprettholde eller bruke arbeidsrelaterte nettsteder med mindre nettstedet er tilgjengelig for skolens ledelse og barnets formynder eller verge. Lærere kan heller ikke ha et ikke-arbeidsrelatert nettsted som tillater eksklusive relasjoner med en nåværende eller tidligere elev”.

Ifølge zdnet antyder dette at lærere fortsatt kan ha en åpen Facebook-side hvor det er mulig å kommunisere litt mer personlig med elevene, så lenge det undervisningsrelatert, men at selve det å bli venner, personlige beskjeder og annen direkte kontakt man kan ha på et sosialt nettverk ikke vil være tillatt.

Kjersti Flåthen understreker at en hver arbeidsplass bør ha yrkesetiske retningslinjer for hvordan arbeidstakerne utøver yrkesrollen, og her er ikke skolen noe unntak.

Bra med diskusjon om grenser

- Mange lærere synes det er nyttig å opprette to profiler på sosiale nettverk, der ”lærer-Hans” skilles fra ”privat-Hans”. Det kan også være nyttig å publisere regler for adferd på nett og ha en fast ”åpningstid”, slik at elevene forstår at de ikke kan forvente å ha kontakt med læreren døgnet rundt, forteller hun.

Flåthen trekker eksempelvis frem nettstedet delogbruk.no, der slike problemstillinger diskuteres. Nettstedet er et nettverk for lærere, pedagoger, forskere, byråkrater, bibliotekarer og andre med interesse for sosial web, IKT og skole.

- Dette synes vi er flott. Gjennom slike diskusjoner spres erfaringene fra lærere som har forsøkt på ulike måter å trekke opp grensene i praksis, og nye problemstillinger reises, sier Flåthen.

- Vær varsom

Steffen Handal i Utdanningsforbundet, fagforeningen for blant annet lærere i utdanningssystemet, sier til Computerworld at han ikke tror forbud er veien å gå.

- Men hvis våre medlemmer spør oss om man bør være venner med elevene på sosiale nettverk, anbefaler vi å være svært varsom. Det er mange grunner til ikke å være venn med elevene på Facebook, sier Handal.

Han trekker frem at det kan være vanskelig å opprettholde skillet mellom jobb og privatliv, og for det andre at det er mange ulike sosiale relasjoner mellom lærere og elever i en klasse, relasjoner det kan være vanskelig å opprettholde på sosiale nettverk.

- Men jeg har lyst til å si at med tanke på hvor utbredt bruken av sosiale medier har blitt, har vi sett overraskende få problemer knyttet til dette.

- Det betyr at lærere håndterer dette på en ansvarlig måte, sier Handal.

Delstaten Missouri ligger midtvest i hjertet av USA, og har ifølge Wikipedia et befolkningstall på like under 6 millioner innbyggere.

Les om:

Sosiale Medier