Mer på Facebook enn i Microsoft

Mer på Facebook enn i Microsoft

I april brukte vi 14 milliarder minutter på Facebook. Det er flere årsverk enn Microsoft har.

Det er ingen tvil om at tjenester som Facebook, Myspace og Twitter fortsetter å vinne hjertene og arbeidstiden vår. Veksttallene for sosiale medier er av en annen verden.

Dette kommer frem fra tall som analyseselskapet Nielsen har publisert.

Sammenligner man bruk av Facebook i april med samme måned i fjor, har tjenesten økt med hele 700 prosent. Det er altså en syvdobling i løpet av 12 måneder.

Men det er ikke nok for å ta vekst-tronen, som inntas av mikroblogg-tjenesten Twitter. I løpet av et år har bruken blitt nesten 40 ganger større, med en vekst på 3.712 prosent.

120 000 årsverk

Nielsen har beregnet hvor mye tid vi har brukt på de ulike sosiale nettverkene.

Selv om veksten på Twitter er enorm, er nettsiden heller liten. Vi bruker 300 millioner minutter på Twitter. At Twitter øker mye, har også mye å gjøre med at tjenesten var nesten ukjent og ubrukt for et år siden.

Man kan vurdere verdien av slike tall. Målingen registrerer ikke om vi har nettsiden bare åpen i en nettleser, eller om vi virkelig bruker den. Men samtidig kan det fortelle oss litt om veksten i bruken, og forholdene mellom tjenestene.

Facebook, for eksempel, ble i april brukt ufattelige 13,9 milliarder minutter. Det er så mye som rundt 26.500 år.

Beregner man ut fra årsverk (åtte timer dagen, fem uker ferie) vil man ha brukt rundt 120 000 årsverk i løpet av en måned.

Til sammenligning har Microsoft 89.000 ansatte i 105 land.

Myspace på vei ut

I april i fjor brukte vi ikke mer enn 1,7 milliarder minutter på Facebook. Dermed har tjenesten i løpet av de siste 12 månedene tatt fullstendig knekken på Myspace.

Selv om nettverket ligger på annen plass med fem milliarder brukerminutter i april, falt bruken med 31 prosent siste året, mens alle andre viser enorm vekst.

- Vi har sett en stor vekst i bruk av Facebook det siste året, og en tilsvarende nedgang i bruk av Myspace, sier Jon Gibs i Nielsen til vår nyhetstjeneste.

Trendskifter

Gibs påpeker at ingenting er sikkert når det gjelder bruken av sosiale nettverk, og at bildet kan endre seg veldig rask.

- Twitter har tatt scenen med storm, og kan endre bildet fullstendig. Det eneste som er sikkert her er at sosiale nettverk er i hurtig transformasjon hele tiden. Til og med tjenester som er i sterk vekst, og har mange brukere, kan plutselig stoppe opp og tørke ut. Husk Friendster. Og Myspace var helt uslåelig for et år siden, sier Gibs.

Han mener det samme vil skje igjen.

- Verken Facebook eller Twitter er immune for slike trendskifter, sier Gibs.

Kjendisoppmerksomhet

En annen Nielsen-undersøkelse fra april, viser at Twitter-brukerne er svært lite trofaste. I rapporten skrev analyseselskapet at av alle brukerne på Twitter, kom bare 40 prosent tilbake måneden etterpå.

- Men la det ikke være tvil om at Twitter er tjenesten som de siste månedene er i vinden, ikke minst på grunn av mye kjendisoppmerksomhet, sier David Martin, en annen analytiker i Nielsen.

Bare i mars doblet Twitter-bruken seg.

- Til tross for at folk flokker til Twitter, vil utfordringen til nettverket være å få de nye og gamle brukere til å fortsette med å bruke det, sier Martin.

Sosiale Medier