Mer vekt på sosiale medier

Mer vekt på sosiale medier

KRONIKK: Investorer er interessert i utvikling av den sosiale plattformen.

Hva er troverdigheten hos et selskap som har internasjonale ambisjoner, men som ikke har en strategi for sosiale medier? På sikt vil investorer legge mer vekt på sosiale medier i valg av selskap.

Investorer er interessert i substans: unikhet, beskyttbar teknologi, ekspansjon, internasjonalisering, troverdig exit og troverdige vekstplaner.

Sosiale medier kan få en langt sterkere vekt når investorer nettopp skal gjøre en ny form for "due diligence".

Hindringer

Først noen av hindringene:

Sosiale medier er indirekte salgskanaler. Selv med et stort volum av tilhengere er det ikke klart hva verdien av dette kan være. Forskjeller vil være betydelig avhengig av industri, marked, størrelse og ambisjonsnivå.

Sosiale medier er i sin ungdom. Nye formater og applikasjoner vil kunne gjøre dagens infrastruktur mindre betydningsfull. Det kan skapes mer presise verktøy som bygger på eller erstatter de plattformene som brukes i dag.

Sosiale medier mangler referanser. Det er få eksempler på selskap som har lyktes internasjonalt gjennom sin bruk av sosiale medier. Mangel på "best practice"-eksempler gjør det vanskelig for investorer å tillegge sosial2e medier stor vekt. Samtidig kan nettopp nye eksempler avdekke et betydelig potensial.

Muligheter

Hvor ligger da mulighetene for å tiltrekke investorer?

Skalering. Det trenger ikke være et spørsmål om hvor mange tilhengere du har, men heller hvor raskt du vokser og hvordan. Hyppige og presise kampanjer kan gi høy nytteverdi hos brukere. Rask vekst kan vise at du forstår ditt publikum. Stort volum gir mulighet for å se mønstre i behov og kommunikasjon. Når disse påvirker planer for videre skalering, er dette signaler om evne til internasjonal vekst.

Lojalitet. Gjenbesøk er kritisk. Hva får tilhengere å komme tilbake, uke etter uke? Gode diskusjoner og konstruktiv utvikling av den sosiale plattformen er viktig for å konvertere tilhengere til kjøpere. Aktive enkeltpersoner har gjerne opp til 1.000 Facebook-tilhengere, mindre selskap opp til 5.000, kjendiser opp til 20.000 og større selskap opp til 100.000.

Posisjon. Viktigst av alt, kan du skape et domene der du skaffer deg en "posisjon"? Om 6, 12 eller 18 måneder – for hver måned som går - vil det bli vanskeligere å ta en posisjon og beholde denne. En fordel med at sosiale medier er i sin tidlige utvikling, er at det fortsatt er mange attraktive posisjoner å ta. Selskapet Green Square, med visjon om å bli verdens ledende miljømotemerke, er et av mange selskap som kan dra nytte av å vise unikhet og bygge en profil før større aktører går inn. Har du råd til å vente 12 måneder?

Les om:

Sosiale Medier