Minjournal vant BankID-prisen

Minjournal vant BankID-prisen

Den digitale pasientløsningen skaper nye områder for

Samarbeidsinitiativet Minjournal er kåret til årets vinner av BankID-prisen. Minjournal bruker blant annet BankID i sin påloggingsløsning for pasienter, slik at kommunikasjon med helseansatte kan skje på en sikker måte. Minjournal oppgraderes i ettermiddag til en ny versjon.

Juryens begrunnelse er som følger:

"Prisvinneren har gjennom et banebrytende initiativ og i en spennende samarbeidsmodell tatt i bruk BankID på et område som kan få stor betydning for den videre utvikling av digitale tjenester i Norge. Prisvinnerens anvendelser av BankID sikrer ikke bare trygg kommunikasjon av sensitiv informasjon - men bidrar også til å øke publikums anvendelse av BankID på nye og verdiøkende områder."

Mottok prisen

Bak den digitale pasientløsningen står Rikshospitalet HF, Ullevål Universitetssykehus, Sunnås Sykehus, Sykehuset Buskerud, Universitetssykehuset Nord-Norge, Sykehuset Innlandet, Omniasykehuset og Evjeklinikken.

Seksjonsleder Sissel Jor fra it-avdelingen på Rikshospitalet HF mottok prisen under BankID-konferansen i Trondheim onsdag 19. november. Den nasjonale konferansen arrangeres av SpareBank 1 SMN, og det er femte gang tilbydere, brukere og utstillere møtes.

Minjournal

Minjournal tilbyr pasienter muligheten til elektronisk kommunikasjon med helseansatte i den behandlingsinstitusjonen de er tilknyttet. I første omgang gjelder dette utvalgte pasientgrupper, men over tid vil tjenesten bli tilgjengelig for de aller fleste pasientene ved sykehusene som deltar.

Minjournal gir også, i tillegg til kommunikasjonsløsningen, mulighet for pasienter til selv å delta aktivt i behandlingen sin, ved ulike elektroniske registreringsskjema som er tilpasset behovene til den enkelte pasientgruppe. Eksempler på dette er Blodspor, hvor pasienter med alvorlig hemofili (blødersykdom) kan registrere sin medikamentbruk direkte inn i MinJournal. Registreringen vil gjennom integrasjonen med Rikshospitalet HFs portalløsning Klinisk portal, være tilgjengelig for den aktuelle pasientens behandler.

- En streng sikkerhetsløsning sikrer at helseopplysningene til alle pasienter, også de som legges inn av pasienten selv, er trygge i MinJournal, sier seksjonsleder Sissel Jor, i en pressemelding.

Sosiale Medier