Nasa vil lage nettspill

Nasa vil lage nettspill

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa undersøker mulighetene for å utvikle en virtuell verden for studenter.

Nasa har publisert en såkalt RFI (Request For Information), hvor organisasjonen etterlyser aktører med ekspertise innen utvikling av nettspill av typen MMO (Massively Multiplayer Online). Planen er å komme i gang med utviklingen allerede i mars.

Den virtuelle verdenen vil først og fremst være tilpasset studenter, og vil ifølge organisasjonen simulere ekte vitenskapelige oppdrag. Nasa skriver blant annet:

”Gjennom et Nasa-MMO vil studenter få innsikt i en rekke spennende karrieremuligheter, og samtidig bli oppfordret til å foreta utdanningsvalg innen vitenskap, teknologi, ingeniørvirksomhet og mattematikk, som etter hvert også fører til karrierer i Nasa. Det er behov for kompetansen for å oppfylle Nasas visjon innen utforsking av verdensrommet.”

Les hele RFI-en her .

Nasa har fra før etablert seg på en øy i nettverdenen Second Life, hvor mennesker med interesse for romfart kan møtes for å dele ideer og utføre ulike eksperimenter.

LES OGSÅ: Med Linux til Mars

Sosiale Medier