Nettmobbes uten foreldrenes viten

Nettmobbes uten foreldrenes viten

Foreldre tror barna deres sier fra hvis de blir mobbet på nett. Men det er ikke nødvendigvis sant.

Norske foreldre tror barna deres ikke er blitt utsatt for mobbing via internett eller mobiltelefon. Samtidig tror nesten 9 av 10 foreldre at barna deres vil betro seg til dem dersom de opplever noe ubehagelig på nettet. Det viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av Post- og teletilsynet.

Samtidig viser en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Telenor, at 66 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 år sier at de selv eller venner har fått mobbemeldinger på internett eller på mobilen.

- Barn forteller foreldrene om mobbing i langt mindre grad enn foreldrene tror, sier mobbeekspert Kristin Oudmayer, som jobber i Unicef Norge.

- Slike ting sitter langt inne, og er ofte forbundet med skam som gjør det vanskelig å snakke med foreldrene, sier hun.

Hun forteller at mange barn opplever at de møtes med anklager fra foreldrene, som ”nå har du ikke vært forsiktig nok” og ”hva har du gjort som gjorde at de andre reagerte slik?” Mange er også er redde for at foreldrene skal reagere med å nekte dem å være på nettet.

- For at ungene faktisk skal henvende seg til foreldrene, er det viktig at foreldrene skaper et åpent og godt klima hjemme, hvor de er deltagende og viser engasjement for barna på deres arenaer. De bør være nysgjerrige og interesserte, og unngå å fremstå som moraliserende og anklagende, mener hun.

Ungene vil ordne opp

Avdelingsdirektør for Internett og sikkerhet i Post- og teletilsynet, Aslaug Hagestad Nag, mener tallene om hvor barna ville henvendt seg hvis de opplevde mobbing på nettet nok ikke helt reflekterer virkeligheten.

- Våre erfaringer fra blant annet nettvettforedrag vi har på skoler, er at ungene i større grad går til venner enn til foreldrene. Ungene vil fikse opp sjøl, særlig når det gjelder mobbing. Det kan også være at ungene føler skam over ting de har lagt ut på nettet, ting som det kan være vanskelig å snakke med foreldrene om, sier Hagestad Nag.

Hun mener det er bra at foreldrene føler selvtillit og at de mener de har den kompetansen de trenger, men at de nok er litt for optimistiske til at ungene kommer til dem hvis de har problemer.

- Vi skulle gjerne sett at foreldrene var litt mer aktive selv, og satte seg mer inn i de ulike plattformene ungene kommuniserer på, som for eksempel på Facebook, sier Hagestad Nag

Foreldrene trygge på egne ferdigheter

Undersøkelsen fra Post- og teletilsynet viser også at norske foreldre stort sett mener de har god nok kompetanse til å lære barn sikker bruk av internett. I undersøkelsen svarer 8 av 10 foreldre med barn i aldersgruppen 6 til 16 år at de har den kompetansen de føler de trenger for å lære barna godt nettvett.

Kristin Oudmayer er overrasket over at så mange mener de er godt skikket til å lære barna nettvett.

- Det er forbausende mange foreldre som ikke vet hvem eller hvordan man varsler om trakassering og mobbing på nett, og mange vet heller ikke hvordan man for eksempel tar en skjermdump som man kan lagre som bevis. Mange voksne tenker ikke over at mobbing på internett og i sosiale medier er mer enn mobbing på Facebook, og noe barna potensielt kan oppleve lenge før de får seg profil der, sier hun.

Dårlige forbilder på nett

Et annet poeng Oudmayer trekker frem er at foreldre i mange sammenhenger er dårlige forbilder for sine barn i måten de selv bruker internett og sosiale medier.

- Vi som foreldre forventer av barna våre at de skal oppføre seg ordentlig på nettet som ellers i verden. Men også her gjør barna som vi gjør - og ikke nødvendigvis som vi sier. Mange voksne ”liker” for eksempel Facebook-sider som i utgangspunktet er støttegrupper, men som i praksis er reneste hatgrupper, hvor personforfølgelse og sjikanering forekommer i stort omfang.

- Mange voksne er også uvørne når det gjelder hva de legger ut av informasjon og bilder av seg selv og andre. Vi må leve som vi prediker også på internett og i sosiale medier, mener Oudmayer.

Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har siden 2009 bekjempet digital mobbing gjennom holdningskampanjen Bruk Hue.

Les om:

Sosiale Medier