Nettsamfunn deler åndsverk fritt

Nettsamfunn deler åndsverk fritt

Redpill Linpro har utviklet rammeverk for nettsamfunn hvor intellektuelle verk som bilder og video kan deles og utvikles.

Bibliotekenes tradisjonelle rolle har vært kunnskapssamling og gratis, offentlig tilgang til denne kunnskapen. Det er lett å se likheten mellom grunntanken til bibliotekene og utviklingen av internett og bruksmåtene som ligger i samlebegrepet Web 2.0.

- Web-løsningen Reaktor sprenger grensene mellom bibliotekets tradisjoner og web, og har et stort potensial for overføring til andre bransjer og sektorer, hevder utviklingsleder Ole-Petter Wikene i Redpill Linpro.

Inspirasjon til nettsamfunnet Reaktor kommer fra sosiale nettsteder og hvordan brukerne der deler informasjon. Grunntanken er at alle som har et egenprodusert verk, det være seg bilder, film, musikk eller tekster, kan laste dette opp til denne siden, og dele den med de andre deltakerne. Verkene kan tagges og kommenteres, eller det kan knyttes historier til dem. Det er også plass for avstemninger og opplæringsmoduler, samt henvisninger og kontaktinformasjon. Tagging kan også foregå med relasjoner til eksterne siter.

Netthandel

Det er lagt opp til at dette skal være moderert, slik at både innholdsfiler, kommentarer og tagger må aktivt godkjennes før de publiseres. Kategorier er fastsatte, men det er rom for å utvide med nye etter forslag fra brukerne. Formatet på innholdet som lastes opp registreres automatisk, slik at rett visningsapplikasjon også blir lastet automatisk.

- Eller i tilfellet for video, hvor vi konverterer til Flash-format. Slik sikrer vi at video er i et åpent og alminnelig tilgjengelig format, forklarer Wikene.

Reaktor

Reaktor er et sosialt nettsamfunn med publisering og spredning av åndsverk som mål.

Basert på Symfony rammeverk, PHP-programmeringsspråk, Apache-webserver, MySQL-databaseserver og Ubuntu Linux, og kan kjøre visningsprogrammer som FFmpeg, XSPW Web Music Player, Flow Player, Light Window og TinyMCE. Kan brukes på plattformene Linux, Windows og Mac.

Informasjon om framgang og en sniktitt er tilgjengelig her.

- Alt er basert på åpen kildekode og komponenter som følger åpne standarder. Målet er å få utviklet flere nettjenester basert på våre erfaringer og den åpne kildekoden i dette prosjektet, forteller Wikene.

Han nevner for eksempel at den kommersielle siden kan utvikles med netthandelsmoduler og moduler for sikker betaling, om man ønsker å lage et nettsted som kan drive salg av intellektuelle verk. Og selv om rammeverket er laget som åpen kildekode, er design av selve brukergrensesnittet gjort av tredjeparten. Rettighetene til det ferdige Reaktor-konseptet vil tilhøre Deichmanske Bibliotek.

- Vi kan også se for oss dette som en måte å tilby medlemstjenester for organisasjoner som vil lage nettsamfunn. Et annet bruksområde er å lage en enkel publiseringsmetode for bedriftsinterne intranett, foreslår Wikene.

Sosiale Medier