Nettsamfunn hjelper it-sjefen

Nettsamfunn hjelper it-sjefen

It-avdelingen har fått en enklere jobb med nettsamfunn og forums på internett.

Internettet er en nyttig resurs for it-sjefer, viser en ny undersøkelse. En stor del av dem bruker kunnskapssamfunn fra internett hver dag for å løse problemer.

Undersøkelsen ble gjennomført av King Research blant 200 it-sjefer i juni.

De aller fleste bruker nettet for problemløsning. Hele 93 prosent av dem svarer at de mener de kan jobbe mer effektiv med bruk av internett. Det hjelper dem å finne ferm til løsninger, og sparer tid.

Av respondentene mener 43 prosent at de sparer mellom en og tre timer av arbeidstiden sin pr. uke. 37 prosent tror de sparer mer enn tre timer, mens 13 prosent mener de henter inn mindre enn en time hver uke.

Hele ni av ti, 87 prosent, sier at de søker svar på tekniske problemer på nettsamfunn. Rundt 70 prosent oppsøker websider om sikkerhet og systemstyring.

Ønsker forbedring

Hele 94 prosent besøker flere websider, forums eller nettsamfunn for å løse et problem. For to av tre holder det med 2-3 websider, mens 30 prosent bruker fire eller flere webresurser for problemløsning. Bare 5 prosent svarer det holder med bare et nettsted for å finne veien ut av it-relaterte problemer.

- Dette viser tydelig at det her ligger en svakhet ved nettsamfunn. Veldig få tror de kan løse problemer med bare en kilde, og trenger å oppsøke flere, konkluderer rapporten om undersøkelsen.

Til tross for det svarer 98 prosent at de stoler på informasjon de finner på nettsamfunn, men de aller fleste vil likevel sjekke kildene før de stoler helt på dem.

For 50 prosent, eller en av to, ville det vært en fordel hvis nettsamfunn-resurser ville være tilgjenglig direkte i styringssystemene.

Alle 200 svarer at de blir bedre yrkesmessig av bruk av nettsamfunn, mens 85 prosent tror de også personlig utvikler seg. Til tross for det, mener de aller fleste at nettsamfunn kan forbedre seg.

- Bedre søk er mest etterlyst, konkluderer rapporten.

Les om:

Sosiale Medier