Ni av ti vil ha hybrid nettskyløsning

Ni av ti vil ha hybrid nettskyløsning

Flere forstår hva skyen innebærer, men mange er fortsatt skeptiske.

Holdningene til nettskyen er i ferd med å endre seg. Både bruksområde og foretrukket oppsett skifter til hybrid-modell, som ni av ti it-direktører ser på som mest sannsynlig. Dette vil si at løsninger og tjenester deles mellom nettskyen og interne nettverk avhengig av strategiske eller andre forretningshensyn.

Administrasjon av er den største bekymringene bedriftene har, ifølge en fersk undersøkelse fra 2e2 blant 200 it-sjefer i større virksomheter.

Først fremst er det kontrollen over SaaS-løsninger som bekymrer. Over halvparten er bekymret for å miste oversikten over egen infrastruktur om tjenestene overføres til nettskyen.

Forstår mer

- Tilstanden for nettskyen er at 91 prosent mener hybridmodellen er best. Dette innebærer at virksomhetene forstår mer av hva de forskjellige alternativene står for, sier Nathan Marke i 2e2 til Computerworlds nyhetstjeneste.

Dette innebærer ikke at definitive valg er gjort. Hele 57 prosent har ikke konkludert om hvorvidt nettskyen faktisk skal tas i bruk. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til strategisk aktualitet. Samme prosentpoengandel mente eksisterende avtaler om vedlikehold, brukerstøtte og fjerndrift var en barriere mot å flytte aktivitet til nettskyen.

Må undersøkes

- Selskaper som vil ta i bruk nettskyen bør starte med en grundig gjennomgang av eksisterende infrastruktur og utrede avhengighetene og koblingene mellom de forskjellige it-tjenestene de har. Deretter er det på tide å se hvilke deler av dette totalbildet som kan rasjonaliseres også med hensyn til å ta i bruk it i skyen, poengterer Marke.

Han påpeker at oversikt er nøkkelen til kontroll uansett om man velger nettskyveien eller ei.

Sosiale Medier