Norsk kundestøtte på Facebook

Norsk kundestøtte på Facebook

Rapportering av misbruk blir enklere med norsktalende på support.

Det skal bli enklere å rapportere inn misbruk av bilder og annen informasjon til Facebook etter at nettstedet den siste tiden har forbedret sitt supportsystem. Med norskspråklige personer på plass på supportkontoret klarer Facebook nå både å ta imot henvendelser på norsk og vurdere krenkelser som foregår på norsk i nettsamfunnet.

- Tidligere var det meste av kontaktskjemaer og supportsider på engelsk og alle henvendelser måtte skje på engelsk. Det var da mange som opplevde det som vanskelig å legge frem sin sak overfor nettsamfunnet, sier Ole Morten Knudsen, rådgiver i slettmeg.no, en tjeneste fra Datatilsynet som gir rådgivning til nordmenn som føler seg krenket på nett.

Facebook verst

Slettmeg.no har fått på plass sin statistikk for sommerferien, og den viser at Facebook står for nær 40 prosent av henvendelsene til Datatilsynets slettehjelp.

- For publikum vil norsk kundestøtte være til stor hjelp. Det er likevel viktig at publikum bruker korrekt rapporteringsmetode og gir en god beskrivelse av sitt problem når de tar kontakt med nettsamfunnet. Hvis ikke vil det fortsatt være en fare for at rapporten går rett i søpla i Facebook, forteller Knudsen, som legger til at folk må belage seg på noe ventetid i saksbehandlingen, gjerne to-tre uker.

Han forteller at enkelte som tar kontakt med Slettmeg.no på grunn av krenkende bilder ikke tør å konfrontere "gjerningsmannen" som la ut bildet og i stedet håper slettmeg.no har mulighet til å slette bildet for dem i stillhet. Men den myndigheten har ikke slettmeg.no, tjenesten har kun en rådgivende rolle.

- Her er det viktig at folk tør å si fra, og at andre igjen respekterer ens ønske om at noe informasjon ikke legges ut på nett, sier Knudsen, som understreker at åndsverkloven sier en skal be om samtykke fra avbildede før en publiserer bilde fra private settinger.

Mange unge

Slettmeg.no mottok totalt 508 henvendelser fra fortvilte nordmenn i løpet av juni, juli og august. Det er like mange kvinner og menn som tar kontakt, mens hele 15 prosent er mellom 16 og 20 år.

Facebook stod som nevnt for 40 prosent av henvendelsene. Dernest følger Google på 7,9 og henvendelser om presse på 7,7. Hotmail-problematikk sto for 6,3 prosent av henvendelsene.

39,5 prosent av henvendelsene gjalt konkrete krenkelser, for eksempel uønsket publisering av bilde, uønsket publisering av personopplysinger eller sjikane.

37,9 prosent gjalt uønsket oppføring, for eksempel hjelp til å slette egen profil/konto, hjelp til å slette selvpublisert innhold eller sletting av oppføringer i nettkatalog.

Sosiale Medier