Nytt Oslo-nettverk for entrepenører

Nytt Oslo-nettverk for entrepenører

Silicon Vikings vil knytte Silicon Valley og de nordiske landene tettere sammen.

Nettverket Silicon Vikings er allerede etablert med egne avdelinger i København og Stocholm, og torsdag åpnet Silicon Vikings Oslo Chapter med brask og bram i Oslo.

Styreleder Tone Ringstad og president i Oslo-avdelingen Thang Vo håper og tror Silicon Vikings Oslo vil bli en kvalitetsarena for deling an kunnskap og erfaringer mellom forskning, vekst, oppstart og moden business.

- Det er en spennende mulighet for medlemmene våre til å få hands-on erfaring i andre businessmodeller, kultur og kompetanseområder. Vi håper på denne måten at eventene våre vil gi innsikt og inspirasjon til å utvikle sin egen rolle og virksomhet, som igjen vil styrke næringslivet i Oslo-regionen, mente Ringstad i en pressemelding torsdag.

Skal videre

Nettverket skal støtte entrepenørsskapsmiljøet i Oslo med presentasjoner og kunnskapsdeling fra nøkkelpersoner i Silicon Valley.

Det skal også være en kilde til inspirasjon for etablerte virksomheter i Oslo ved å bringe nytenking og nye modeller til medlemmene.

Silicon Vikings skal etter planen også etablere avdelinger i Helsinki og Tallinn i løpet av året.

Sosiale Medier