- Slakk på sikkerhetskrav

- Slakk på sikkerhetskrav

It-avdelingen må slakke på sikkerhetskravene. Nettsamfunn og nye samarbeidsløsninger vil stimulere til økt effektivitet og innovasjon i bedriftene, mener Gartner.

CANNES: Gevinstene fra automatisering av arbeidsprosesser er i stor grad tatt, nå skal web 2.0 og nye samarbeidsprosesser revolusjonere arbeidsplassen, spår analysebyrået Gartner.

Bedrifter må akseptere bruk av nettsamfunn, forbrukerelektronikk og sosiale nettverk på arbeidsplassen, det vil føre til økt innovasjon innad i bedriften og bedre samhandling mot kunder og partnere.

- It-avdelingen må gi slipp på noe av kontrollen uten å miste kontrollen. Mange it-organisasjoner er skeptiske til å åpne opp for dette, fordi it tidligere er blitt brukt til å redusere kostnader, øke kontrollen og overholde strenge retningslinjer om sikkerhet. Nå må de åpne opp, sa Gartner-analytiker Nikos Drakos under Itxpo i Cannes.

Strukturert fremgangsmåte

Terskelen for å bruke nye it-verktøy har blitt lavere de siste årene, og forbrukere og sluttbrukere i bedriftene har langt større makt enn tidligere. Den største kostnaden ved å introdusere nye verktøy er nå at de ansatte rett og slett ikke vil ta de i bruk, mener Drakos. Dette må bedriftene ta hensyn til, og i stedet dra nytte av de store mengdene med data som de ansatte samler sammen på eget initativ.

LES OGSÅ: Slik selger du deg selv på nettet

- Nettsamfunn, blogger og diskusjonsgrupper er en samarbeidsmodell vi kan lære av, men man må strukturere dataene inn i bedriften, mener Drakos.

Fremgangsmåten vil i første omgang bestå i å få så mye data som mulig inn i systemet, for deretter å filtrere informasjonen for å fokusere på produktivitet og forretningsmål. Filtreringen blir helt sentral, og krever en blanding av predefinerte og fleksible regler.

- En forhåndsdefinert fremgangsmåte forutsetter en helt statisk prosess, mens en fri og ustrukturert metode fort kan ende i kaos. Vi tror det finnes rom for en åpen og tilpasningsdyktig struktur, hvor brukerne synliggjør arbeidet på en samarbeidsflate under en viss kontroll, sier Jeff Mann, forskningsdirektør i Gartner.

- Bruk Facebook

Nytten av samhandlingen består i at et stort antall mennesker samarbeider på en effektiv måte, på samme måte som utviklingen av nettleksikonet Wikipedia, åpen kildekode eller nettsamfunnet Facebook. Bedriftene kan høste store verdier når de tar samarbeidsmodellene fra web 2.0 i bruk i en næringsrettet setting.

- Hvorvidt bedrifter bør investere i egen sosial programvare eller benytte gratisløsningene på internett er et godt spørsmål. Facebook kan egne seg godt for prosjektarbeid og andre samarbeidsformer, mener Mann.

I mange virksomheter skjer det motsatte. De ansatte blokkeres fra sosiale nettverkstjenester fordi det ses på som en sikkerhetsrisiko eller bortkastet tid. I fremtiden må imidlertid forretningen åpnes opp mot stadig flere aktører, på tross av risikoene. Bedrifter må skape strukturer og prosesser rundt sosiale nettverk som gjør de i stand til å realisere forretningspotensialet.

- Til syvende og sist er ikke et vellykket resultat begrenset av mulighetene i sosiale nettverk, men av bedriftenes evne til å omstille seg, mener Mann.

Sosiale Medier