Slik taper du mot konkurrentene

Slik taper du mot konkurrentene

Selskaper som ikke tilpasser seg ny teknologi vil tape kampen om markedet. Mange norske bedrifter lever i faresonen, mener Tone Rønning, teknologisjef i Capgemini.

Teknologiutvikling går forrykende fort. Det betyr at it-sjefer og administrerende direktører står i fare for å tabbe seg ut. Noen alvorlige feilvalg kan ødelegge forretningens konkurranseposisjon, og i verste fall bety slutten på hele bedriften.

- Det blir et kappløp i årene fremover om hvilken selskaper greier å implementere de nye teknologiene på riktig måte inn i forretningsmodellen. De som ikke er med på det vil tape dette løpet, og vil miste markedsandeler, sier teknologisjef i Capgemini Norge, Tone Rønning til Computerworld.

Mer enn noen gang før er det derfor viktig at bedrifter og offentlige instanser holder seg oppdatert i hvilken retning utviklingen går. Riktige valg kan gi et solid grunnlag for fremtiden.

Du og SOA

Capgemini har samlet en rekke teknotrender i et dokument som har fått navnet Technovision 2012. Et internasjonalt ekspertteam i selskapet har kartlangt teknologiene som vil forandre jobbhverdag vår. Det mest sentrale er at teknologien vi møter på jobben vil være personlig tilpasset våre behov. I tillegg vil infrastrukturen bli standardisert, og systemene basert på SOA (tjenesteorientert artkitektur) vil enkelt tilpasse seg nye utfordringer.

- De trendene vi har samlet finner man igjen mange andre plasser, hos Gartner, Forrester, IDC og andre. De er ikke ment som en egen spådom, men som et rammeverk. Dette rammeverket kan gi bedrifter og organisasjoner en ide om hvor god rustet de er for fremtiden, sier Rønning.

Capgemini har identifisert 6 ”grupper” med teknologi som danner rammeverket rundt den videre utviklingen. TechnoVision 2012 fokuserer på den direkte virkningen av innovativ teknologi på hvordan mennesker og bedrifter samhandler.

- Og som en slags syvende teknologi, eller alt annet omfattende teknologi, ligger åpne standarder og SOA i bunn. Tjenestebasert arkitektur vil bli avgjørende for at selskaper skal kunne legge til rette for brukerne sine, sier Rønning.

Science fiction

Capgemini velger en fremtidsvisjon frem til 2012, altså bare 3,5 år. Det sier kanskje litt om hvor fort teknologi utvikler seg. Det er en tidsvindu som neppe kan kalles science fiction.

- Nei, det er riktig. Det går veldig raskt. Nettopp derfor må man bygge på fleksibel teknologi, en type Lego-klosser som man kan stokke om etter behov. Byggeklossene utgjør grunnmuren av applikasjoner, og kan fange opp skiftende behov for informasjonsflyt, sier Rønning.

Det er brukeren som skal stå i sentrum ifølge Capgeminis spådommer. Brukerens preferanser skal styre bedriften, og ikke omvendt. Men har vi ikke hørt dette før, med websider som kunne personaliseres? Det ble ingen suksess.

- Det er sant at mange har snakket om dette før, men da handlet det om noen enkle måter å kunne stokke om en webside på. Disse rollebaserte portalene ble rett og slett for kjedelige. Brukeren vil ha frihet til å velge selv hvordan tjenesten bygges opp. Mye i fremtidens teknologi dreier seg om frihet, sier Rønning.

Rask tilpasning

Som et klart eksempel på bruk av fremtidsrettet teknologi nevner Rønning bank og finans, hvor brukerne i løpet av noen år har fått mye mer tilgang til funksjonalitet.

-Men det er ikke slutt. Hvorfor skal du logge deg inn i flere nettbanker, når du bruker flere? Hvorfor skal hver bank bestemme hvordan det ser ut? Vi vil ha en tjeneste hvor vi vil ha all vår informasjon, på tvers av leverandørene, og hvor bank, forsikring, NAV, pensjon og slike ting samles på den måten vi ønsker det, sier hun.

Og det gir nye bedrifter nye sjanser å komme inn på markedet. Sjeldent har økonomien sett en raskere tilpasning av markedet.

- Se på Norwegian, som bestemmer seg for å satse på banktjenester. I løpet av to måneder er de oppe og går. Der sitter DNB Nor med 25 års erfaring, men de kan ikke gjøre noe med mindre de tilpasser seg ny teknologi. Altså, en helt ny aktør dikterer en gammel en hvordan det skal gjøres, sier Rønning.

BT = business technology

Når teknologi er det mest sentrale for en bedrift å overleve er det merkelig at fremdeles såpass mange ser på it som en ren kostnad, ikke som et middel til fremtiden.

- De fleste toppledere vil helst bruke mindre penger på it. Vi tror det er feil. Teknologi bør være i sentrum av forretningsmodellen. Vi bør egentlig snakke om BT (business technology), og ikke om it. Det er teknologien i seg selv som utgjør forretningsmodellen, sier Rønning.

It-modellen har de siste årene vært preget av at programvarestrukturen ble skreddersydd for hvert selskap. Dette vil drepe en virksomhet i fremtiden.

- Det blir altfor kostbart og tregt å bygge skreddersydde systemer. Bedrifter som vil ha en sjanse i fremtiden må satse på standardløsninger. Utrolig mange bedrifter strever med denne gamle modellen, også i Norge. De fleste vil måtte kvitte seg med de gamle systemene, som bremser dem i utviklingen, sier Rønning.

Her er de seks viktigste punktene slik Capgemini ser det:

1. MEG – opplevelsen.

- Du står i fokus: møtet med teknologi blir individuelt tilpasset

- Rich Internet Applications blir normen: lyd, bilde, tekst og utforming gir brukeren personlig grensesnitt

- Virtuelle verdener erstatter nettleseren

- Mashup Applications: brukervennlige og ”lette” programmer lar selv de minst tekniske kyndige kombinere funksjoner fra flere applikasjoner

- ipodification: mobile enheter erstatter PCen

2. Fra ensidighet til gjensidighet

- Mennesker møtes gjennom teknologi: samhandling, kunnskapsutveksling og forretningsutvikling skjer i nye fora. Merverdi skapes gjennom at deltakelse i prosessen.

- Sosiale nettverk: du vil møte personer, ikke programmer i de nye fora

- Wikionomics: i stedet for å gi tilbakemeldinger på bedrifters ferdige produkter eller tjenester kan kunder og brukere involveres i utformingen

3. Prosessendring etter Lego-prinsippet

- Fremtidens applikasjoner vil enkelt kunne settes sammen på nye måter etter behov

- Byggeklossene som utgjør grunnmuren av applikasjoner vil kunne stokkes om på etter stadig skiftende behov for informasjonsflyt.

- Nye krav til informasjon eller endrete regelverk kan lett imøtekommes gjennom endrete prosesser

- Prestasjonsmålinger integrert i systemene gir brukere mulighet til å endre prosessene for optimal ytelse

4. Trives på data

- Data vil kunne knyttes til selskapers strategiske mål på nye måter

- Googlification: Kraftigere og mer presise søkefunksjoner gir brukere enklere tilgang til relevante data

- Utvidelse av informasjonsinnhenting til kilder både utenfor og innenfor organisasjonen, samt innhenting av informasjon fra ustrukturerte dokumenter vil gi mer utbytte og bedre verdi fra informasjonen

5. Sector-as-a-Service

- Standardiserte, bransjespesifikke løsninger vil bli stadig mer brukt

- Tilpasning av standardsystemer vil spare bedrifter tid og ressurser fremfor å bygge ny struktur

- Outsourcing: eksterne leverandører kommer til å forvalte bedriftenes systemer og applikasjoner etter Sector-as-a-Service prinsippet

6. Usynlig infostruktur

- Virtualisering: Bedrifter kommer i fremtiden til å kvitte seg med det meste av sin synlige infrastruktur, være seg lagringsplass, desktop klienter og nettverk.

- ”Ditt” og ”mitt” forsvinner: informasjonen som sendes, heller enn nettverket, blir beskyttet

- Brannmurer rives ned ”Jericho- Style”: Hver komponent er sikker uavhengig av hverandre, og nettverkene som distribuerer informasjonen er åpen

I tillegg er det en syvende, skjult, eller virtuelt aspekt. Åpne standarder og tjenestebasert IT-arkitektur. Dette er nøkkelfaktorene som legger grunnlaget for utvikling på alle de andre områdene.

Les om:

Sosiale Medier