Sosiale medier og internasjonalisering

Sosiale medier og internasjonalisering

KRONIKK: Felles plattformer fjerner ikke kulturforskjellene.

Selskaper som ønsker å nå et internasjonalt publikum, investorer og partnere har nå nye verktøy for å lykkes. Når verktøyene er de samme internasjonalt, skaper det en ny og felles infrastruktur.

Etter å ha jobbet åtte år i USA, og med et stort antall norske selskap, har en erfart viktigheten av å tilpasse produkt, tjeneste og innsalgsmåte til lokale forhold. Her ligger det utfordringer i utnyttelsen av de sosiale medier:

Kulturforskjeller

Det er fortsatt kulturforskjeller. Felles plattformer gir enklere samhandling, men kulturforskjellene kan være de samme. Det er derfor viktig ikke å glemme dette når en kan komme enda raskere og nærmere på aktuelle målgrupper.

Forskjellig bruk. Ulike land og regioner har ulike måter å bruke sosiale medier på, med tanke på hvem som bruker det, til hva og hvor mye. Markedsplaner må ta hensyn til dette. I USA er f.eks. sosiale medier mer benyttet av ungdom og kvinner, mens menn er senere ute.

Aktiv internasjonalisering

Hvordan drive aktiv internasjonalisering gjennom sosiale medier?

Lokal kompetanse. I arbeid med sosiale medier kan det være fornuftig å engasjere personer med erfaring fra ulike markeder. Det samme gjelder for eksterne rådgivere. Benytt lokale ressurspersoner, i det minst til validering og tilpasning av planer.

Investorfokus. Dersom målet er å tiltrekke seg internasjonale investorer, kan det være fornuftig å opparbeide tilstedeværelse på sosiale medier før disse kontaktes. Investorer ønsker å minimere risiko. Still deg spørsmålet om hvordan du gjennom sosiale medier kan engasjere potensielle lokale partnere, kunder og eksperter. Dette forarbeidet kan vise seg fornuftig.

Benytt film. Når du skal kommunisere med personer du ikke kan møte ofte, er det nyttig å bruke film som verktøy. Foruten tradisjonell reklamefilm, kan du spørre deg om hvordan du kan vise ditt team, din teknologi eller ditt produkt. Hvordan kan internasjonale muligheter dramatiseres gjennom film eller animasjon? Selskap vil gjennom sosiale medier nå ut enda mer effektivt gjennom bruk av film.

Nye markedstester. Benytt sosiale medier til å teste interessen før du etablerer deg tungt. Sosiale medier kan være et spennende tillegg til tradisjonelle markedsanalyser. Du kan kommunisere direkte. Gjennom ulike tema kan du få en kontinuerlig utvikling av et nytt marked.

Sosiale medier vil også gi investorer en ny plattform for å vurdere selskapers behandling av kunder, kommunikasjon, måling av kundebevegelser og evne til å ta i bruk nye kommunikasjonsverktøy.

Les om:

Sosiale Medier