Sosiale medier og nettløsninger

Sosiale medier og nettløsninger

KRONIKK: Omspunnet med samme mystikk som internett i sin tid.

De fleste er på nett, men ikke alle opplever noen forskjell i forholdet til kunder, partnere og investorer - hverken på internett eller gjennom sosiale medier. De viktigste grunnene er mangel på ambisjoner og innovativ tilnærming.

Begrensninger ved bruk av egen web-løsning viser seg gjennom erfaring.

Effekten som uteble

De fleste opplever nå at det er et krav om å være på nett. Men det er mangel på kompetanse på hvordan man skal måle effekten. Selv om man kan få presise målinger av trafikk og brukermønster, hva så? Hvilke tiltak skal til for å utløse en forskjell?

PR-kostnad. Web ses på av mange som en statisk brosjyre som viser team, produkt og teknologi, og som i liten grad blir oppdatert eller brukt som aktivt kommunikasjonsverktøy. Web er en PR-kostnad.

Manglende innovasjon. Avanserte e-handels- og publiseringsløsninger har gitt en rekke selskaper mer dynamiske og fleksible verktøy for bruk i sin web-løsning. Manglende kunnskap om hvordan man når ut til flere og nye målgrupper kan likevel begrense potensialet.

Gjennom sosiale medier er det muligheter for betraktelig å øke ambisjonsnivået for egen utnyttelse av web-løsninger:

Integrasjon. "Flinke" selskaper oppdaterer sin nyhetsside på web flere ganger i uken. Med sosiale medier, kan det være snakk om daglig. Selskaper og nettverk blir nye redaksjonssentre for publisering av innhold med en spesifikk redaksjonell profil. Dette må økonomiseres. Gjennom teknisk integrasjon kan en publisere på fem ulike steder, og innholdet blir synlige på flere plattformer. Både konsentrasjon og mangfoldiggjøring blir viktig.

Flere web-generasjoner

Nye sosiale applikasjoner og plattformer som dukker opp, kan inspirere til å koble disse mot egen web-løsning. Det er motiverende å ha et høyt ambisjonsnivå for egen webløsning slik at denne kan nå ut til langt flere og større målgrupper. Vi har selv en plan for oppgradering. De første to versjonene har som fokus å lage statisk og visuelt materiell for en attraktiv plattform. For versjon 3.0 kobles det inn blog og film, i versjon 4.0 automatiseres innhold og for versjon 5.0 bygges infrastruktur for internasjonal skalering. Gjennom å jobbe med generasjoner blir arbeidet mer målrettet, motiverende, samlende og håndterbart.

Nye web-formater. Typisk innhold på websiden for et selskap er produkt, tjenester, team, kontakt oss, nyheter og arbeidsform. Med mer dynamiske og skalerbare medieprofiler er det viktig å utvikle nye formater som kan kommunisere spisset eller bredt, subtilt eller slående. Vi ser at bruk av animasjon, film, plakat, kampanje og dialog-formater blir mer kreativt anvendt. Nye kanaler for kommunikasjon må matches gjennom nye uttrykksformer - ellers blir det bare en delvis innovasjon.

Mer for massene. Ettersom sosiale medier er inkluderende og tilbys åpent, blir inngangsbilletten rimeligere. Det har derfor blitt lettere å ha et høyt ambisjonsnivå selv for mindre selskaper. Mindre selskaper gis de samme redskap som større. Facebook er den samme plattform for CNN som for en liten lokal nyhetsredaksjon i Norge. En viktig kvalitet fremover blir ikke bare økonomisk gjennomføringsevne men også evne til å tenke innovativt om kampanjer, målgrupper, presentasjonsformat, budskap og det å engasjere. Har din bedrift endret strategi for utforming og bruk av dagens webløsning?

Kvalitet og relevans. Med sosiale medier kommer en stor utfordring. "Alle kan publisere alt". Det gir unike muligheter for å nå ut, mens det kan skapes et anarki av amatører. Ikke alle har like gode tjenester, produkter eller teknologier. Ved å bruke de sosiale mediene kan det bli vanskeligere å kvalitetssikre. Hvilke selskap står for kvalitet, hva skal jeg stole på og hvordan skal jeg kunne utvikle en profil som skiller seg ut? Det handler ikke bare om "15 minutes of fame", men suksess på sikt. Sosiale medier gir muligheter til unik eksponering, men skaper med tiden også stor konkurranse. Først ut med riktig profil - kan betale seg. Har du en plan?

Les om:

Sosiale Medier