Sosiale medier - ny kanal for salg?

Sosiale medier - ny kanal for salg?

KRONIKK: Gevinsten kan være betydelig for de som knekker koden.

I tradisjonelle medier og på private tv-kanaler forventer du å få bli eksponert for reklame. Disse gir annonsørene en naturlig plattform for å nå ut til sine kunder og målgrupper. Det er tilvendt praksis. Med sosiale medier søkes i sterkere grad underholdning og personlig kobling med venner og familie. Kjøp av produkter ligger lavt i terrenget.

I tradisjonelle medier kan en tillate seg et mer direkte budskap – du markedsfører med det formål å skape salg. I sosiale medier dreier det seg mer om indirekte salg. Dette krever endret tilnærming.

Spisskompetanse

Formatene som benyttes for annonsering i aviser, tidsskrifter og tv er godt uttestet. Over flere år har reklamebyrå og markedsspesialister utviklet spisskompetanse på formidling innen gitte rammer.

Sosiale medier gir en ny portefølje av verktøy som selskap kan benytte i sin markedsføring. I første omgang handler det om å engasjere, deretter skape lojalitet og til slutt økt salg.

Tre modeller

Hva blir da modeller for å legge opp til en mer allsidig salgsplattform gjennom sosiale medier?

Hyppige kampanjer: Dersom du har 10.000 tilhengere, er sjansen god for at det er stor bredde i interesser. Hvordan skal du klare å være engasjerende for en slik målgruppe, som er åpen for å bli eksponert for stadig nytt innhold? Det kan utvikles en plan for å nå hele bredden, det kan bety at du har fem til ti ulike kampanjer eller tilbud som går i parallell. Lykkes du kan du ha lagt en plattform for ytterligere økning av antall av tilhengere.

Krysskobling: Med sosiale medier har selskaper fått et sett med nye kanaler, som kan utnyttes i kombinasjon med de tradisjonelle. Det handler om å benytte aviser og andre medier på det de er best på, mens sosiale medier benyttes til andre typer innsalg. Det handler om "både og løsninger". Representasjon på flere steder kan forsterke budskap, nå i 2010 i enda større grad enn tidligere. Mediepakken har blitt mer allsidig.

Nye samarbeid: Ikke bare kan man låne materiell fra mediekanaler, man kan også finne nye måter å samarbeide med kunder og partnere på. Selskapet Digiloader, med sine nye leveransesystem for digital produkter levert gjennom en helt ny type digital kioskløsning, har en aktiv strategi. De ser at sosiale medier kan gi en mulighet for samarbeidende kunder og partnere og utveksle erfaringer, markedsmateriell og brukerdata.

Les om:

Sosiale Medier