Sosiale medier og nye spilleregler

Sosiale medier og nye spilleregler

KRONIKK: Bedrifter kan ikke bare presentere produkter og tjenester.

Sosiale medier har inntatt topp 10-listen over populære tema blant folk flest. Men fortsatt er vi bare i starten av en ny måte å bruke disse nye verktøyene på. Særlig gjelder dette for anvendelser innen næringslivet.

Med Facebook som "verdens tredje største land", med 500 millioner innbyggere, er det likevel fortsatt relativt få bedrifter som har sett og grepet dette nye markedet. I en serie artikler vil jeg gå inn på viktige hovedtema som hindringer, muligheter, praktiske grep og nye forretningsmodeller. Selskaper har fått en ny måte å nå nye kundegrupper, partnere og til og med investorer på.

Til tross for at Norge er ledende i verden på privat bruk av Facebook, målt gjennom registrerte brukere, har land som USA kommet lengre på enkelte områder. Selv de største selskapene viser til stadighet til sin Facebook-adresse for kampanjer og spesielle tilbud. Vi ser fortsatt lite av det i Norge – gjennom annonseringen i tradisjonelle medier. Hva er så grunnen til at så mange bedrifter fortsatt ikke har tatt sosiale medier innover seg?

Utvidet produktfokus

De fleste selskapene benytter media og web til å kommunisere ut sine konkrete produkter og tjenester. Med de sosiale mediene må perspektivet utvides. Treningssentre er tjent med å skape diskusjon rundt sunn livsstil, ikke bare sine egne treningstilbud. Produktfokuserte selskap må også fokusere på opplevelse. Selskaper må tenke bredere på målgrupper og hva som engasjerer disse.

Nytt innhold

Når et selskap lager sitt markedsmateriell, er det stort sett egenutviklet. Nå kan dette utvides. Hvilket innhold fra Youtube og andre kilder ønsker du å låne? Du kan kostnadsfritt trekke inn innhold som du ikke selv har skapt. Det gir en unik mulighet til å ekspandere ditt eget materiale. Det er likevel krevende. Hvordan skal du begrense ditt fokus?

Nye rutiner

Markedsmateriell og web er for de fleste en periodevis aktivitet. Med sosiale medier må du kontinuerlig oppdatere. Fra hvilke kilder skal du hente innhold, hvordan og hvor ofte skal du oppdatere, og hvem skal gjøre dette arbeidet? Det kreves regi og plan for arbeidet. og det tar tid å endre rutinene.

Nye mål

Med rike muligheter for å koble innhold, enkeltpersoner og selskap til din sosiale medieprofil, gir det muligheter for å tenke større. Flere selskaper kan jobbe internasjonalt på et tidligere stadium, særlig når også en del av innholdet er internasjonalt. Alle er på samme plattform.

Nye historier

Når du skal nyttiggjøre deg ny type infrastruktur, blir det viktig å fortelle din historie på en ny måte for å engasjere. Hvor ønsker du å være unik, hvorfor skal din bedrift besøkes daglig eller ukentlig på sosiale medier? Hva gjør deg aktuell? Hva er din plan?

Sosiale Medier