Suksess med tannlege-Facebook

Suksess med tannlege-Facebook

Sosiale medier har fått fart på tannhelsen i Sverige.

Et nytt system, som ligner på Facebook for tannleger, har forbedret tannhelsetjenesten betraktelig. Det viser en studie fra høyskolen i svenske Skövde, skriver IDG.se.

Systemet er beskrevet av den svenske forskeren Marie Gustafsson i en doktoravhandling, og har fått navnet Somweb (Swedish Oral Medicine Web). Den bygger på de samme prinsippene som de fleste andre sosiale medier, men er avgrenset til tannleger og andre spesialister på munnhelse.

Gjennom å dele informasjon om diagnoser og behandling med hverandre vokser kunnskapen om tannhelseproblemer. Intervjuer med ti av brukerne av Somweb, viser at systemet bidrar til at pasientene får bedre munnmedisinsk oppfølging.

Superdatabase

Somweb kan også hjelpe tannleger å komme i kontakt med hverandre om ulike problemer. På denne måten kan man fort få spørsmål ut til eksperter med mer erfaring på visse områder.

For å sørge for at informasjonen er godt strukturert har man brukt ny teknologi, semantisk web. Den gjør det enklere å dele data mellom forskjellige systemer ved at datamaskiner rett og slett på egen hånd skal forstå innhold. Denne måten å formidle informasjon på forventes til å spre seg rakst og vil ifølge eksperter ha en stor fremtid.

Spesialister

På Somweb vil skapes en slags superdatabase med all informasjon og erfaring, som alle kan delta i.

Systemet er utviklet for tannleger, men kan brukes på andre områder i helsesektoren, og flere spesialistgrupper skal ha vist interesse for Somweb.

Sosiale Medier