Tannløst helsenett

Tannløst helsenett

Når norske tannleger skal sette opp et nettverk for å utveksle informasjon, er det slett ikke sikkert at det blir gjennom Norsk Helsenett. Det er nemlig ingen tjenester for tannlegene der.

I en ny rapport om elektronisk kommunikasjon for tannlegene fastslås det at tannlegene har kommet på etterskudd i forhold til andre parter i helsevesenet. Ifølge rapporten bør det etableres et nasjonalt nett for kommunikasjon i tannhelsetjenesten.

Private aktører står klare for å ta oppgaven.

Kjempetabbe

- Vi så det var behov for et landsdekkende nett for tannlegene, men det skjedde ikke noe. Nå har vi satt opp en løsning som kan gi tilkobling og tjenester veldig billig i forhold til alternativene, sier daglig leder Lasse Moe i Opus Dental, som har tatt initiativet til nettet.

Nå venter de på at fylkestannlegene og Norsk Tannlegeforening skal bestemme seg for en av løsningene.

Moe sier at det beste for tannlegene er et eget nett.

- Hvis de går for Norsk Helsenett, gjør de en kjempetabbe. Det er et stort og tungrodd system, og løsninger som er flere år gamle. Et nytt nett for tannlegene vil dekke behovet bedre, og til en tredel av prisen, sier han.

- Med tilnærmet monopol (Opus leverer til over nitti prosent av markedet, red.anm.) er det vel en fordel for dere om tannlegene lager et nytt nett eller baserer seg på deres?

-- Vi er ikke ute etter å låse inn kundene. Vi skal være så åpne som mulig. Velger de Norsk Helsenett, skal vi bistå med det, sier Moe.

Monopolsituasjon

Norsk Tannhelsenett er det alternativet som har flest konkrete planer om hvilke tjenester som kommer. Gruppen bak rapporten er imidlertid betenkt på å knytte seg til én leverandør, ettersom Opus allerede har en monopolsituasjon med markedsandeler på over nitti prosent.

- I et privat nett er man bundet til leverandøren. Fra mitt ståsted er det et poeng å få til en elektronisk verden med åpne løsninger, for ikke å være prisgitt én aktør, sier Bjørn Oustad, til daglig prosjektleder for tannlegetjenesten i Helse Sør. Han er leder for gruppen bak rapporten.

Samtidig kan markedsdominansen gjøre det lettere og kvikkere for Norsk Tannhelsenett å utvikle tjenester, ettersom de har kontroll på så mange av elementene i nettet. Eksempler på attraktive tjenester som bare kan komme i et nytt nett, er et sentralisert driftsmiljø for private tannklinikker, eller fjernstyring fra brukerstøtte.

Nettverk forutsetter tjenester

Det fremgår av rapporten at Norsk Helsenett (NHN) ikke ser på det som sin oppgave å utvikle tannlegespesifikke tjenester, men foreslår at tannlegene selv finner partnere som kan tilby tjenester gjennom NHN. Dette blir sett på som en ulempe. For å få utbytte av et helsenett, er det en forutsetning at det utvikles attraktive løsninger.

- Det som har skjedd på legesiden, har ikke vært helt vellykket. Noe av lærdommen vi har fra utviklingen av Norsk Helsenett, var at det ble satset veldig mye på infrastrukturer. Legene følte de ikke fikk nok tjenester igjen for pengene, forklarer prosjektleder Oustad.

Samhandling i bakleksa

Rapporten viser at tannhelsetjenesten i stor grad har tatt i bruk elektroniske pasientjournaler (epj); rundt 90 prosent av tannlegene bruker det.

Systemene som er i bruk, legger imidlertid ikke opp til kommunikasjon på tvers av fagmiljøene. Ved lærestedene er odontologene koblet opp mot universitetene.

Forsvarets tannleger har et eget, landsdekkende system, og mange av tannlegene som er tilknyttet helseforetakene, er med i helseregionens nettsatsinger.

Denne artikkelen kommer fra Computerworlds bilag It-helse.

Sosiale Medier