Teknofobe teknologer

Teknofobe teknologer

KOMMENTAR: Se opp for paranoia-utløsende analyser betalt av sikkerhetsselskaper. De kan drepe kreative initativer i din bedrift.

Dagens it-ledere har gjennom 10-15 år levd med Internett, epost og mobiltelefon, teknologi de behersker, stoler på og betrakter som nyttig. Nye brukerundersøkelser viser at fagfolk er langt mer splittet i synet på nyere teknologier og applikasjoner, som direktemeldinger, wikier, blogging og nettverk som Facebook/Myspace.

I en uhøytidelig spørring blant deltakerne på It-tinget nylig (182 av 400 spurte svarte på spørsmålene) gikk det fram at hele 90 prosent betraktet Facebook som en tidstyv. Bare halvparten aksepterte bruk av meldingssystemer som MSN i arbeidstiden.

En fersk undersøkelse blant over 500 it-ledere i USA viser at et stort flertall ser på epost og telefoni som produktivt, mens alternativ kommunikasjon, som MSN, i stor grad ble betraktet som en sikkerhetsrisiko. De samme lederne er selvsagt storforbrukere av de "gamle" teknologiene og lite borti de nye.

Network World skriver ikke noe om hvem som har betalt Dimension Data for undersøkelsen. Det norske eksemplet er gjort på oppdrag for Ergogroup.

I strømmen av rapporter vi som er journalister mottar og gjerne skriver om, har det vært noen tydelig tendenser det siste året som det er verdt å ta i nærmere betraktning:

- sikkerhetseksperter peker på bildemeldinger, direktemeldinger og "Web 2.0"-nettverk som sterkt voksende kilder til nettsvindel og annen digital kriminalitet

- arbeidsgivere er skeptiske til de nye teknologiene, av hensyn til produktivitet, effektivitet og sikkerhet

Selv om sikkerhetsselskapene skal ha noe å leve av og deres rapporter således må betraktes med en anelse kritisk sans, er det god grunn til å tro at de kan ha rett i sine dystre spådommer.

Spørsmålet er likevel om en "forbudslinje" er veien å gå for selskaper som er avhengige av kreative, innovative hoder for å hevde seg blant sine konkurrenter.

For folk som ønsker å leve og ånde for jobben sin, kan stramme regler for bruk av teknologi stilt opp mot mulighetene for kreativ personlig utfoldelse, være akkurat det som gjør én jobb mer attraktiv enn den andre.

Det betyr ikke at man skal la ansatte leke fritt på jobben. Men det er heller ikke spesielt konstruktivt å møte unge ansatte i teknologibedrifter med åpenbar skepsis og mistenksomhet overfor nye teknologier.

Naturlig nok har unge teknologer et grep om nye former for kommunikasjon som de overordnede bare kan drømme om. Å stenge for virksomheten minner derfor mer om gamle hersketeknikker enn sunn fornuft.

Brukt riktig kan de nye kommunikasjonformene snarere berike bedriftene enn å bremse produktiviteten.

Det riktige spørsmålet bør derfor være hvordan man kan utnytte det sosiale nettet til bedriftens fordel, og ikke hvordan man kan demme opp for sosial aktivitet.

Sosiale Medier