Trafikkork på internett i 2010

Trafikkork på internett i 2010

Allerede i 2010 kan trafikken på internett overskride kapasiteten - med trafikkork som følge.

Nye måter for å analysere trafikkveksten på internett fører til spådommer om at veksten kan komme til å kvele nettet allerede i 2010.

Det er en av våre amerikanske søsterpublikasjoner, NetworkWorld, som kommer med denne spådommen. Da redaksjonen nylig skulle utarbeide en prognose om veksten i internett-trafikken for de neste fem årene, bestemte de seg for å benytte nye, utradisjonelle metoder og ikke bare gjennomføre en klassisk analyse basert på eksisterende internett-trafikk.

LES OGSÅ: Elton John vil stenge internett

Problemet med mange teknologi-spådommer er at de bare tar utgangspunkt i dagens situasjon. Man glemmer å ta høyde for at forbedringer av teknologien ikke bare fører til at man bruker den til å gjøre mer av det man allerede bruker teknologien til i dag, men at forbedringene også drar med seg nye måter å bruke teknologien på. Dette skaper ytterligere vekst som man ikke greier å forutse.

- Nok med fem datamaskiner

Dette har resultert i klassiske spådomskomedier som IBM-sjef Thomas Watsons ord i 1943 om at det verdensbasis kanskje er et marked for opptil fem datamaskiner, eller Bill Gates' utsagn i 1980 om at 640 kilobyte RAM bør være nok for alle.

Riktignok har Bill Gates hardnakket påstått at han er feilsitert og aldri har sagt noe slikt. Men historien har gang på gang vist at verden har større appetitt på teknologi enn selv de mest teknologi-vennlige prognoser skulle tilsi.

Den tradisjonelle måten å beregne veksten i internett-trafikk på, er å måle trafikken slik den fremstår på nettet i dag og studere denne i lys av veksttrendene i senere tid.

- Haken ved dette er at man per definisjon ved å måle trafikken i kjernen av internett bare ser på pakkene som allerede har funnet veien til internett. Det er ingen god måte å måle brukeretterspørselen på, for mange pakker kan jo være stanset ved det vi kan kalle porten til internett, skriver NetworkWorld.

Moores lov

Redaksjonen bestemte seg i stedet for å benytte en tilnærming som var mer i samsvar med den berømte Moores lov fra 1965, om at verdens samlede datakraft vil fordobles hver 18. måned selv om kostnadene går ned.

Med dette som utgangspunkt så man på eksisterende og planlagt internett-infrastruktur, og kom altså frem til konklusjonen om at kapasiteten kan bli sprengt allerede i 2010. I motsetning til ved tradisjonelle analyser har man da tatt høyde for at ny teknologi kan føre til at vi vil komme til å bruke internett til helt andre ting enn i dag.

Tradisjonelt ville man bare konsentrert seg om hva som må til for å dekke opp for den forventede veksten i bruken av internett til de formålene vi bruker nettet til i dag.

Tradisjonell vekstanalyse ville for eksempel inntil ganske nylig ha oversett nye fenomener som YouTube, som var ukjent så sent som i 2005, men som innen midten av 2007 hadde generert 27 petabyte med data. Dette er nesten dobbelt så mye data som Microsoft for tiden har lagret på 900 servere, ifølge Wikipedia.

Vinton G. Serf, avtroppende leder for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) og kjent som en av "internetts fedre", sier i en kommentar at når man først har fått meget høy hastighet på internett, vil folk finne på måter å bruke nettet på som de ikke har brukt det til før.

Les om:

Sosiale Medier