Tyskland vil gi Facebook bøter

Tyskland vil gi Facebook bøter

Myndighetene reagerer på Facebooks håndtering av personlige opplysninger.

Facebook kan få store bøter fra tyske myndigheter grunnet nettsamfunnets behandling av personopplysninger. Mer konkret for å ikke innhente godkjenning fra personer Facebook oppbevarer personlige data om.

Det er særlig Facebooks synkroniserings-funksjonalitet bak invitasjon- og adresseboksfunksjonene som er i søkelyset, skriver Computerworlds nyhetstjeneste. Gjennom disse funksjonene opplaster og lagrer Facebook kontaktinformasjon for brukere, deriblant folks mobilnumre og epostadresser.

Ifølge Hamburgs datatilsyn er problemet at en del av den personlige informasjonen er fra personer som ikke har Facebook-konto, og som dermed ikke har gitt tillatelse til at Facebook skal oppbevare og bruke deres personlige data.

Mange borgere i Hamburg har den siste tiden klaget over at Facebook har gitt deres personlige opplysninger videre til tredjepart.

Facebook bekrefter at de har fått en henvendelse fra tyske myndigheter.

- Vi jobber for tiden med å gjennomgå henvendelsen og vil svare innen frister løper ut, sier de.

De må utbedre forholdene Hamburg anser som kritikkverdige innen 11. august for å unngå bøter.

Les om:

Sosiale Medier