Den utålmodige generasjon Y

Den utålmodige generasjon Y

Kommentar: Forståelse for generasjon Y er avgjørende for en fornuftig utvikling av verdens it-selskaper.

Under årets ThinPower på Lillestrøm snakket Citrix-markedsdirektør James McNab blant annet om Echo Boomers-generasjonen. Dette er en slags underkategori av den såkalte generasjon Y, som Computerworld i fjor tok for seg i en større artikkel. Generasjonen inkluderer mennesker født etter 1980, og som dermed er oppvokst med avansert informasjonsteknologi som en viktig del av hverdagen.

Generasjonen, som nå er i ferd med å gjøre seg sterkt bemerket i arbeidsmarkedet, har etter hvert fått mange festlige alternative navn. MySpace-generasjonen, generasjon @, Google-generasjonen og iGeneration er bare noen av dem. McNab trakk frem disse menneskene som en av de viktigste dynamiske kreftene som påvirker dagens it-bransje, på lik linje med fenomener som globalisering og konsolidering.

Et viktig trekk ved generasjon Y, er ønsket om å ha kontroll og gjøre ting på egne premisser. Et eksempel på et selskap som har prøvd å tilpasse seg dette, er Nike med sin NikeID-tjeneste hvor potensielle kunder har mulighet til å designe sine egne sko. Generasjonen krever effektivitet, og er særdeles dyktig til å gjøre mange oppgaver samtidig på datamaskinen. Bruk av lynmeldinger og lesing av blogger har etter hvert blitt en selvfølge.

Innovasjonsdirektør Kirsti Kierulf i Accenture var av samme oppfatning som McNab da jeg nylig snakket med henne i forbindelse med selskapets satsing på sosiale nettverk innad i organisasjonen. At såpass store aktører som Citrix og Accenture har dette på agendaen, tyder på at it-bransjen er i ferd med å ta situasjonen seriøst. Samtidig er det mange som kan risikere å sakke akterut dersom man ikke begynner å få øynene opp for hvordan den yngre garde faktisk bruker it i det daglige.

Bedrifter og organisasjoner må forstå denne generasjonens levemønster, krav til omgivelsene og generelle syn på arbeidslivet for kunne henge med i svingene. Det er svært viktig at bedriftene demonstrerer overfor unge arbeidstagere at ledelsen følger med i tiden og er interessert i å tenke nytt. Denne gjengen er nemlig mer interessert i løsninger som forteller hva vennene driver med, enn programmer som holder rede på hva de skal gjøre selv. Fremstår bedriften som gammeldags, er det overhengende fare for at de unge blir utålmodige og finner seg jobb et annet sted.

Dette er noe alle som driver med rekruttering bør merke seg først som sist. I hvert fall hvis man er interessert i å kapre mennesker med øye for teknologiske detaljer og kreative løsninger som kan bære organisasjonen videre. Det samme gjelder produktleverandører med ambisjoner om å nå ut til denne målgruppen.

Sosiale Medier