Vil ikke la deg like

Vil ikke la deg "like"

Facebooks "liker"-knapp strider med personvernloven. Det hevder et tysk datatilsyn.

Datatilsynet i Schleswig-Holstein i Tyskland anmoder både offentlige og private nettsteder om å stenge sine Facebook-sider og fjerne ”liker”-knappen innen utgangen av september, fordi måten det sosiale nettverket sporer og bygger profiler på brukerne bryter med personvernlovgivningen, skriver Associated Press.

Sender data til USA

Ifølge Uavhengig senter for personvern (ULD) i den nordtyske delstaten samler Facebook informasjon og bygger profiler på både brukere og ikke-brukere blant annet ved hjelp av ”liker”-knappens data. Denne informasjon sendes til servere i USA uten tilstrekkelig varsel eller valgmuligheter for brukeren, noe ULD mener bryter med flere personvernlover i Tyskland.

ULD hevder at Facebook lagrer data i to år, og vil at nettstedeiere i delstaten skal fjerne Facebooks ”liker”-lenker fra sine nettsteder innen utgangen av september, eller risikere bøter på opptil 50.000 euro, skriver Deutsche Welle.

Selger informasjon til annonsører

Tredjeparts nettsteder bruker Facebooks ”liker”-knapp som en måte å promotere sine nettsider på, slik at besøkende kan dele informasjon de synes er interessant via sin egen Facebook-profil. Når en bruker klikker på ”liker”-knappen, dukker det opp et innlegg i brukerens nyhetsstrøm på Facebook, sammen med en lenke til den aktuelle nettsiden.

Når ”liker”-knappen brukes på en tredjeparts nettside, samler Facebook inn data om brukerens operativsystem og ip-adresse – og, dersom brukeren er logget inn på Facebook – brukerens Facebook-id.

Denne informasjonen brukes blant annet til å skreddersy reklame basert på hva brukere liker og ikke liker, og Facebook selger denne typen informasjon til annonsører, noe selskapet kaller ”Interests Targeting”.

Datatilsynet i Norge krever svar

Direktør i ULD, Thilo Weichert, sier at gratistjenester som Facebook på denne måten blir betalt med brukernes data, og at dette strider mot loven. Han mener nettsteder ikke kan overlate ansvaret for personvernet til Facebook eller til brukerne selv.

I en kunngjøring tilbakeviser Facebook Weicherts påstander, og insisterer på at ”liker”-knappens datainnsamling ikke er i strid med reglene for datalagring i EU. Ifølge Facebook er det bare ip-adressene til ikke-brukere som samles inn, og selv denne informasjonen slettes etter 90 dager. Det skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Datatilsynet i Norge sendte i juli et brev til Facebooks europeiske hovedkontor med en rekke spørsmål om nettsamfunnets innsamling og bruk av personopplysninger. Et av spørsmålene handler nettopp om hva som lagres av informasjon om ikke-medlemmer via ”liker”-knappen.

Datatilsynet har bedt Facebook svare på spørsmålene innen utgangen av august.

Les om:

Sosiale Medier