Vurderer krisevarsling via Twitter

Vurderer krisevarsling via Twitter

Twitter Alerts skal gi myndigheter muligheten til å varsle om akutte situasjoner. Norge har allerede meldt sin interesse.

Myndigheter, nødhjelpsorganisasjoner og andre med behov for krisevarsling, det er målgruppen for Twitter Alerts, en ny tjeneste som gjør det mulig å varsle en tweet som en "alert", eller en varsling.

- Vi vil selvsagt undersøke om det er et hensiktsmessig verktøy også for Justis- og beredskapsdepartementet.

Det sier seniorrådgiver og webredaktør i departementet, Guttorm Aanes, til Computerworld.

Han forteller at Justis- og beredskapsdepartementet er til stede på Twitter i dag.

Krisetvitring

Twitter har ved flere anledninger blitt brukt til krisekommunikasjon ved katastrofer. Særlig under fjorårets bombeaksjon i Boston, da et fly nødlandet på Hudson-elva i New York, og selvfølgelig 22. juli her i Norge.

Det nye nå er at Twitter setter dette i system, og gir viktige organisasjoner en egen mulighet til å få sine viktigste tweets til å skille seg fra mengden med en egen rødfarge.

I tilllegg skal du, hvis du abonnerer på en twitterstrøm som sender ut en varsling, få den automatisk opp på mobiltelefonen. Dermed kan krisevarslingen kunne nå mye lenger fort, enn vanlig tvitring.

- Det er naturlig at vi vurderer om vi skal ta det i bruk, sier Aanes.

Hovedkriteriet for hvilke tjenester departementet vil ta i bruk er om det er en kanal som kan være til nytte i myndighetenes kontakt med befolkningen.

- Der har en rekke kommersielle sosiale medier vist seg å være hensiktsmessige, sier han.

Likevel presiserer Aanes at denne typen tjenester bare blir et supplement til den viktigste kanalen for informasjon til befolkningen under kriser, nemlig websiden kriseinfo.no.

Redaksjonen i Kriseinfo.no har allerede meldt til Twitter at de ønsker å se nærmere på tjenesten, bekrefter Aanes.

Les om:

Sosiale Medier