- Web gjør Obama til president

- Web gjør Obama til president

Barack Obama blir den første politiske tungvekteren som får full uttelling for den sosiale weben, hevder forfatteren David Weinberger.

David Weinberger var i Oslo i forrige uke i anledning Topic Maps-konferansen. Weinberger, velkjent guru med doktorgrad i filosofi, er kjent som medforfatter av boka "The Cluetrain Manifesto", for mange markedsførere en bibel under dotcom-tida.

I disse dager er han aktuell med sin nye bok "Everything is Miscellaneous" med undertittelen "the power of the new digital disorder". Ifølge Weinberger står vi overfor intet mindre enn en revolusjon med hensyn til hvordan vi organiserer vår kunnskap.

- De fysiske begrensningene, i praksis papir, har skapt institusjoner som har bestemt hvordan vi skal organisere og sortere informasjon. Det gjelder på de fleste områder, som vitenskap, politikk, media. Men nå er ikke lenger de fysiske barrierene der, sier Weinberger til Computerworld.

- Vi er rotete

I sin nye bok drøfter forfatteren gjennom en rekke eksempler hvordan kunnskaspsstrømmen og vårt forhold til kunnskap er i ferd med å endre seg. "Den nye orden" er kaos, skal vi tro Weinberger.

- Vi er rotete av natur. Det aristoteliske prinsipp at verden er definert og kategorisert, er rett og slett ikke riktig. Men det har vært hensiktsmessig og nødvendig for å oss forholde oss til en slik orden på grunn av de fysiske barrierene.

Ifølge Weinberger åpner det nye nettverket av informasjon og menneskelig kontakt for en helt annen, men kanskje mer naturlig måte å søke kunnnskap på.

- I en verden der all kunnskap er sammenkoblet, har boka blitt et dårlig medium for å tilegne seg kunnskap.

LES OGSÅ: Lærer verden emnekart

Kunnskapen er fragmentert, mangesidig og kan finnes i et utall ulike kilder. Og den diskuteres i hjel.

- Ingenting er kjennetegner mennesket mer enn evnen til å argumentere om den minste filleting. Facebook er for eksempel stappfull av overflødig informasjon. Men det er jo sånn vi er som mennesker.

Nøkkelordet til kunnskap i denne tilstanden blir metadata, data om data. Uansett hvilken teknologisk tilnærming man velger, som emnekart (topic maps)eller semantisk web, er språket det helt sentrale verktøyet.

- Alt innhold er metadata. Dette medfører at det vil bli funnet opp nye verktøy og nye måter å organisere innhold på hele tiden.

Lesere blir redaktører

Den nye "uorden", utfordrer etablerte maktmønstre, mener forfatteren, som hevder at etablerte institusjoner innenfor såvel media som politikk og vitenskap er nødt til å ta dette innover seg for å overleve.

- Ta media, for eksempel. Avisredaktører kan like det eller ei, men avisen har aldri vært optimal for den som søker kunnskap. Det er fortsatt nødvendig med redaksjonell prioritering, men i virkeligheten blir leserne sine egne redaktører.

- Betyr ikke det at media i stadig større grad må tekkes opportunistiske leserbehov i stedet for å konsentrere seg om det de synes er viktig?

- Viktig for hvem? Det er en myte at det for eksempel finnes informerte lesere som bare vil lese tunge saker. Alle har et behov for litt sladder. Poenget er at leserne selv styrer og redigerer sitt eget informasjonsbehov.

Obamas webrevolusjon

Weinberger er en ivrig tilhenger av Barack Obama. Han har tidligere vært rådgiver for både Howard Dean og John Edwards, og jobber nå aktivt for Clintons motstander. Han avviser tidligere påstander om at weben ikke har vært viktig for presidentvalget i USA.

LES OGSÅ: Obama vil ha nøytralt nett

Weinberger mener tvert imot at Obama-tilhengernes bruk av web vil sikre valgseier for den demokratiske favoritten.

- Fenomenet Obama hadde vært umulig uten weben. Obamas kampanje er den første som har maktet å utnytte potensialet i web til å engasjere velgermassen. Tilhengerne utnytter nettet kreativt for å samle både støtte og penger. Entusiasmen fra folkemøtene blir videreført på nettet og deretter ut på møtene igjen. Obama ville ikke hatt nubbtjangs til å vinne valget uten denne web-aktiviteten.

Forfatteren sammenligner med Clinton-kampanjen, som har hatt en helt annen tilnærming.

- Hillary Clinton bruker web til å annonsere, proklamere og tale til folket. Det er preget av stram regi. Det blir en en-til-mange-kommunikasjon. Hun har ikke forstått nødvendigheten av å kommunisere mange-til-mange.

Senker skuldrene

Ifølge Weineberger bidrar web-aktiviteten i Obama-leiren dessuten til at han tør å senke skuldrene og vedgå gamle synder. Den tillater rett og slett en mer menneskelig opptreden.

- Den gamle orden krevde plettfire politikere, særlig i USA. Det ga troverdighet aldri å innrømme feil. Weben bidrar til å åpne for mer komplekse budskap. Obama har allerede i sin selvbiografi innrømmet at han har røykt mariuhana. Og, ja, han inhalerte, det er jo hele hensikten! Ved å vedgå dette, framstår han som mer troverdig.

Den nye weben vil i større grad tillate at politikere opptrer troverdig, fordi den muliggjør en bredere og mer sammensatt samtale om politikk, hevder Weinberger.

Sosiale Medier