Spår døden for mp3-spilleren

I fremtiden lytter man til musikk i mobiltelefonen og laster ned musikk fra internett. Det mener 3.000 skandinaver mellom 15 og 35 år.

Lyd og plass for mange låter er viktigst ved valg av musikkmobil og i fremtiden tror mange at mp3-spilleren blir overflødig og at musikkmobilen blir hjemmets stereo. Dette viser en undersøkelse som Nokia og MTV har gjennomført blant 3.000 skandinaver mellom 15-35 år.

45 prosent av de spurte har i dag en mobiltelefon med musikkspiller, og 40 prosent oppgir at musikkspilleren er så viktig at den påvirker valget av mobiltelefon. Hele 30 prosent av de som ikke har en mobiltelefon med musikkspiller, svarer at de planlegger å skaffe en i løpet av det nærmeste året.

- Vi visste at interessen for musikkinnhold på mobiltelefonen var stor, men undersøkelsen viser en ennå større interesse enn hva vi hadde håpet på. Musikkmobiler har på kort tid virkelig slått bredt gjennom, fremfor alt blant yngre brukere, sier Anna Svensson, informasjonssjef, Nokia Skandinavia.

Går mot slutten?

Det er tydelig at de tradisjonelle mp3-spillerne er truet av musikkmobiltelefonene. 81 prosent av de spurte tror at mobiltelefonen trinnvis kommer til å bli mer vanlig som hovedmusikkspiller enn mp3-spilleren. 54 prosent går så langt som å si at mobiltelefoner i løpet av et par år kommer til å erstatte mp3-spilleren helt.

Interessen for å laste ned musikk til mobiltelefonen er stor. 55 prosent ønsker å ha mulighet til å laste ned sanger til mobiltelefonen fra internett og 12 prosent laster allerede i dag ned musikk direkte fra internett til mobiltelefonen.

Betalingsvilligheten for nedlastet musikk er også relativt høy. 42 prosent betaler i dag for den musikken de laster ned til mobiltelefonen og undersøkelsen viser at 57 prosent av de spurte synes at det er greit at en god sang kan koste mellom en og fem kroner.

Mobiltelefonen som stereo i hjemmet

Undersøkelsen gir også et bilde av hva de spurte tror vedrørende fremtiden. Blant annet viser det seg at 62 prosent ønsker å ha muligheten til å koble mobiltelefonen til tilhørende høyttalere og stereoen/dvd-spilleren hjemme. 28 prosent av de spurte tror at mennesker i fremtiden kommer til å ha hele musikksamlingen lagret på sin mobiltelefon i stedet for å ha den i cd-hyllen.

Dette svarte respondentene på spørsmålet "Hva er det viktigst når du skal kjøpe en musikkmobil?"

At lyden er bra (62 prosent), at det er plass til mange låter (56 prosent), at den er smidig og lett å ha med (41 prosent), at den ikke er for dyr (35 prosent), at den har radio (25 prosent), at det følger med høretelefoner (16 prosent), at den ser kul ut (11 prosent)

Undersøkelsen er gjennomført av Cint på oppdrag av Nokia og MTV mellom 22-29 mai 2006. Undersøkelsen er basert på intervjuer via internett blant 15-35-åringer i Sverige, Norge og Danmark (totalt cirka 3000 personer, 1000 per land. Jevn kjønnsfordeling).