Spår orm-paradis etter chat-samarbeid

Sikkerheteksperter forventer gode tider for virusmakere når Microsoft og Yahoo kobler chat-tjenestene sine sammen.

- Hvis Microsoft og Yahoo, og kanskje andre, kobler snakke-tjenestene sine til hverandre, vil IM-ormene angripe hyppigere og nå flere sluttbrukere, sier Jon Sakoda i sikkerhetsselskapet IMLogic til Cnet.com

 

Onsdag kunngjorde de to selskapene som har de største chatte-tjenestene at de vil inngå et samarbeid for å utveksle direkte kontakt mellom hverandres brukere. I løpet av neste år vil tjenestene til Microsoft og Yahoo kunne bruke sammen.

 

Ny sikkerhetsslagmark

 

Direktemeldingstjenester rammes i økende grad av ormer og andre ondsinnete koder. Antallet trusler økte med 3,3 prosent i tredje kvartal i år, ifølge tall fra IMLogic.

 

IMLogic lager sikkerhetsløsninger mot disse angrep. Også konkurrent Akonix ser at virusmakere har en bedre fremtid i vente med det store samarbeidet.

 

- Ormer kan leve lengere og spres raskere i et kombinert nettverk, sier Don Montgommery i Akonix.

 

Dobbel blink

 

Ifølge sikkerhetsselskapene vil ormer lett kunne hoppe fra det ene nettverket til det andre.

 

- Ormer som tradisjonelt bare angriper MSN vil også angripe Yahoo-brukere, sier Sakoda.

 

MSN og Yahoo henviser til samarbeidsavtalen som fastslår at brukernes sikkerhetsnivå skal opprettholdes også etter interoperativeten er innført.