Spår slutten på det industrielle samfunnet

Spår slutten på det industrielle samfunnet

Ekspertene mener vi nå for alvor trer inn i informasjonssamfunnet. Det setter helt nye krav til struktur og analyse.

Gartner skriver i en rapport at de forventer en sterk vekst i markedet for business intelligence (dataanalyse), fra i år og frem mot 2008. Analyseselskapet mener at det er tre drivere som gjør at bedrifter nå setter dataanalyse høyt på agendaen.

Les også Hva er Business Intelligence?

Det første er ganske opplagt; private bedrifter og offentlig sektor blir oversvømmet av informasjonen fra diverse applikasjoner rundt omkring i organisasjonen, og finner ut at noe må gjøres. Den andre driveren Gartner peker på er et økt fokus hos bedriftene på ytelse og måling av avdelinger og den enkelte ansattes prestasjoner. Dette krever også analyse. Den tredje er behovet for nøyaktighet i informasjonen, gjerne i realtid for å blant annet tilfredsstille statlige reguleringer.

Før man setter i gang

Gartners tre drivere kan være en forklaring på hvorfor business intelligence-markedet er i vekst. Men viktigere, punktene vil også fungere som en sjekkliste for organisasjoner som vurderer å investere i analyseverktøy. "Organisasjoner må vurdere behovet til hver enkelt bruker, den tilgjengelige teknologien, trenden i markedet og infrastrukturen før de bestemmer hvem som skal være leverandør", er anbefalingen fra analyseselskapet.

Hvor mye man skal kjøpe ferdig, og hvor mye man skal bygge selv er en viktig problemstilling. De fleste organisasjoner kjøper ferdige pakkeløsninger. Men det er fordeler og ulemper med begge. Stor grad av egenbygging blir fort dyrt, og en ferdig pakke lite fleksibelt. Utfordringen blir å finne summen av de totale kostnadene og besparelsene over tid. For å finne ut dette kreves grundige analyser. Gartner anbefaler å begynne bredt i analysearbeidet med både helt hjemmelagde løsninger og en helt ferdig pakkeløsningen, for så å regne seg frem til et endelig kompromiss mellom de to.

Strukturer dataene

Industridivisjonen i If Skadeforsikring har valgt en pakkeløsning, til tross for at selskapet selger ganske spesielle produkter, som eksempelvis forsikring av et større kranløft.

-- Vi selger ikke A4-forsikringer for å si det slik. Som regel er det skreddersydde løsninger vi selger, sier Petter Dybdahl som har ledet bi-prosjektet i selskapet.

-- Vi valgte likevel en pakkeløsning fra Cognos, sier Dybdahl.

Han sier videre at selskapet har brukt mye tid på å strukturere dataene, og de derfor kunne gå for en ferdigløsning. . -- Hadde vi ikke gjort et skikkelig forarbeid ville analyseverktøyet bare kunne sammenligne epler og pærer. Da får man ikke noe fornuftig ut av dataene. Vi skulle likevel konvertere mange gamle systemer til en ny plattform med Oracle og Microsoft. At vi først gjorde dette arbeidet bidro til at implementeringen av bi-verktøyet ble langt enklere, sier Dybdahl.

I en brytningstid

Nils Molin, analytiker i IDC, mener markedet for business intelligence er inne i en brytningstid.

-- Prisen på diskplass har falt betydelig de siste årene. Og som en konsekvens har mengden av informasjon rundt i organisasjonene vokst kraftig, sier Molin.

-- Se eksempelvis på konseptet med lojalitetskort: Nå vet alle hva vi handler i detalj. RFID begynner å komme og vil øke mengden data. Det som skjer nå er at selskapene ser på den store mengden av informasjon, både den struktuert og ustrukturert, og tenker at de må ta et strukturert grep. Typisk nå er at man har en følelse av at man må få noe ut av informasjonen. Vi er i ferd med å legge det industrielle samfunnet bak oss. Det er blitt viktig å øke avkastningen på informasjon i likhet med annen kapital, og dermed gjøre god informasjonshåndtering til en del av balansen i regnskapet, sier Molin.

Nils Molin mener at man ofte glemmer bort at databaseleverandørene inneholder bi-verktøy. -- Erp-leverandørene er blitt flinke til å pakker dette inn og bruken øker dramatisk. Fortsatt kjøpes det mye "best of bread" og alle kategoriene vokser, sier Molin og peker på at verktøyene stadig blir enklere å bruke.

Han slår videre fast at statlige reguleringer som Basel II og amerikanske Sarbanes & Oxley, samt strengere regnskapsregler, fører til at organisasjoner må rydde i sine data.

-- Disse reguleringer tvinger selskapene til å skape rutiner. Det vil gjøre det lettere å implementere bi-verktøy, og det er en betydelig årsak til veksten vi ser, sier Molin.

Les også Hva er Business Intelligence?