Sparebank 1 kjøper informasjonsdatabaser

Bank-alliansen vil bruke ErgoGroups informasjonsdatabaser for oppslag i offentlige registre.
Avtalen mellom Sparebank 1 og Ergogroup omfatter bruk av Ergos informasjonsdatabaser for oppslag i eiendoms-, motorvogn- og foretaksregistre, samt innhenting av relevante personopplysninger.

De offentlige registrene tilbys både gjennom Ergogroups webkanal infotorg PRO, og som en integrert del av SpareBank 1 sine saksbehandlingssystemer.

SpareBank 1-alliansens saksbehandlere og meglere benytter flere ulike verktøy som gjør bruk av informasjon fra eksterne databaser. Tidligere har ulike leverandører levert informasjonen til disse saksbehandlersystemene. Nå skal innhentingen av eksterne data gjøres gjennom Ergogroups løsninger. 19 SpareBank 1-banker og 15 EiendomsMegler 1-selskaper vil bruke Ergogroups informasjonsdatabaser for oppslag i offentlige registre.. Avtalen har ifølge pressemeldingen fra Ergogroup en årlig verdi på 15 millioner kroner.