Sparebank1 velger Ergo

ErgoGroup drar inn 34 millioner på en ny avtale med Sparebank1-alliansen.

Avtalen gjelder kjøp av offentlig informasjonsregistre elektronisk. Avtalen med ErgoGroup er inngått på vegne av 19 SpareBank 1-banker, SpareBank 1s ulike produktselskaper og 15 EiendomsMegler 1-selskap.

Bruken av offentlige informasjonsregistre tilbys gjennom ErgoGroups webkanal infotorg PRO(www.infotorgpro.no). Avtalen omfatter i tillegg integrasjonsmuligheter for innhenting av informasjonselementer direkte i alliansen fagsystemer.

Som en del av avtalen vil SpareBank 1 Gruppen og ErgoGroup samarbeide om kvalitetssikring og kostnadseffektivisering knyttet til bruk av offentlig informasjon i SpareBank 1s arbeidsprosesser. Målet med leveransen er å optimalisere alliansens saksprosesser.

- Vi er godt fornøyd med at SpareBank 1 har valgt ErgoGroup som leverandør av informasjonstjenester. Ved å sammenstille og verdiøke informasjon fra ulike registre kan ErgoGroup tilby integrerte informasjonstjenester som kan forenkle kundens saksbehandling, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.