Sparer husleie med trådløst nett

Sparer husleie med trådløst nett

Bystyret i London vil spare millioner kroner i husleie ved å la de ansatte arbeide trådløst i sentrum av metropolen.
Londons lokale myndigheter planlegger å flytte ut av en av sine tre administrasjonsbygninger som følge av de offentlig ansatte blir mer mobile. Når medarbeiderne får anledning til å arbeide trådløst på kaféer og i parken, går nemlig behovet for kontorplasser ned.

Bakgrunnen for planene er at det nå settes opp trådløse videokameraer i sentrale strøk av London. Det primære målet er å redusere herjing og bråk. Men når de trådløse nettene først er etablert, kan de også benyttes av de kommunalt ansatte.

-- Med de trådløse nettene kan vi omorganisere måten vi arbeider på. Hver medarbeider kan spare sju timer i uken dersom de slipper å alltid gå tilbake til kontoret. Inspektører som undersøker rengjøring og bevilling på spisesteder og restauranter kan nå rapportere tilbake med en bærbar eller håndholdt datamaskin, gi påtale på stedet, sjekke bevilling og eventuelt fornye den via nettet, sier Simon Norby, it-sjef i Westminister, til Berlingske Tidende.

Prisen for trådløs-dekning i Soho beregnes til 185 millioner kroner, mens effektiviseringsgevinstene kan beløpe seg til hele 250 millioner kroner. I neste omgang planlegges trådløs-utbygging i de nordlige bydelene i London.