Sparer ikke seniormedarbeidere

Denne uken fikk 239 ansatte i Telenor Business Solutions beskjed om at konsernet ikke har bruk for dem. Mange er høyt utdannede it-folk.
-- Flere av de ansatte som har fått beskjed om at de ikke er disponert, er høyt utdannede, godt kompetente seniormedarbeidere, sier informasjonsdirektør i Arne Cartridge i Telenor Busines Solutions.

I tillegg til de 239 som mister jobben, har 35 fått tilbud om å pendle til arbeid på nytt sted. 17 ansatte overføres til Telenor Networks.

Telenor har merket seg uttalelsene fra konsernsjef i EDB Business Partner om at mange it-selskaper kan komme til å kutte for mange hoder i iveren etter å spare kroner på kort sikt.

-- Det er en fare vi er oppmerksomme på. Men vi håper å kunne rekruttere bra folk når tidene eventuelt endrer seg. Vi har ikke råd til å være en slags Aetat for it-folk, sier

pressetalsmann Dag Melgaard i Telenors konsernstab.

Tisse i buksa

Kompetanse er ett av kriteriene som brukes når folk skyves ut. Men det ingen automatikk i at de mest kompetente blir værende.

-- Vi ønsker å beholde folk med riktig kompetanse. Du trenger ikke doktorgrad for å passe sentralbordet, sier Melgaard.

Hovedtillitsvalgt for El & It Forbundet i Telenor Plus og Telenor Kundeservice, Astri Skare regner med nye nedbemanninger i hennes enheter løpet av kort tid. It-medarbeidere og -konsulenter står øverst på kuttlista. De tillitsvalgte er langt fra fornøyd med sluttpakkene som tilbys.

-- Det er som å tisse i buksa, du er varm er varm en stund, sier Skare.

30 års prøvetid?

Fagforeningene står steilt på ansiennitetsprinsippet, men har i begrenset grad fått gjennomslag.

-- Det blir jo som å ha 30 års prøvetid hvis du etter så mange år blir veid og funnet for lett. Hvis ledelsen er redd for å miste spesiell kompetanse, får de bare si opp færre, sier Astri Skare.

I september fikk 240 ansatte i Opplysningen 1881 beskjed om at de var overflødige, og i august ble hundre stillinger i Telenor Kundesvervice fjernet. Nærmere tusen ansatte er blitt berørt av nedskjæringene i løpet av året.

Konsernsjef Fredrik Baksaas har varslet at ytterligere 500 Telenor-ansatte må finne seg nye jobber innen jul. Målet er at Telenors årlige kostnader skal reduseres med 4 milliarder kroner innen 2004.