Sparer kilometer med hylleplass

Det elektroniske saks- og arkivsystemet vil etterhvert erstatte flere kilometer med hylleplass som i dag fyller arkivene i departementene.
I perioden fra 1960 til 1985 avleverte Nærings- og Handelsdepartementet dokumenter som fylte 660 hyllemeter. Slår man sammen alle departementenes arkiver, fylles flere kilometer med hylleplass.

Med et elektronisk arkiv løses plassproblemet. Nå kan departementene istedet lagre dokumentene på en server og som senere blir brent på cder og arkivert på

Riksarkivet, i prinsippet i all evighet. -- En elektronisk løsning bidrar ikke bare å at vi får kortere saksbehandlingstid, men det sparer oss for en masse plass også, sier prosjektleder Geir Ivar Tungesvik i Statens Forvaltningstjeneste.