PENNER OG TOALETTPAPIR: Den første avtalen Statens innkjøpssenter i Direktoratet for forvaltning og ikt, som går på forbruksmateriell som kontorrekvisita og renholdsprodukter, sparer det offentlige for 7-8 ganger mer enn den årlige kostnaden for å d

PENNER OG TOALETTPAPIR: Den første avtalen Statens innkjøpssenter i Direktoratet for forvaltning og ikt, som går på forbruksmateriell som kontorrekvisita og renholdsprodukter, sparer det offentlige for 7-8 ganger mer enn den årlige kostnaden for å drive Statens innkjøpssenter. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Sparer millioner på penner og dopapir

For første gang skal store deler av staten handle inn standardprodukter som én kunde. Den første felles innkjøpsavtalen alene gjør at staten vil kunne spare rundt 90 millioner kroner hvert år.

Statens innkjøpssenter i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå gjennomført den første konkurransen om felles innkjøp. Mandag kunne direktoratet gi tre leverandører nyheten om at de vant konkurransen om å levere forbruksmateriell til 190 statlige virksomheter. Den årlige verdien av avtalen er estimert til mellom 350 og 500 millioner kroner. Det skriver Difi på sine sider.

Statens innkjøpssenter har i gjennomsnitt oppnådd rundt 20 prosent lavere priser enn virksomhetene har hver for seg. I tillegg vil felles innkjøp spare staten for store transaksjonskostnader og frigjøre tid og ressurser hos virksomhetene, som de kan bruke på andre viktige innkjøp, heter det i nyhetsmeldingen.

Lønnsomt

Statens innkjøpssenter ble etablert 1. januar 2016 og koster 12,5 millioner i året å drifte.

– Jeg er selvsagt fornøyd med at det ser ut som vi allerede på den første avtalen sparer det offentlige for 7-8 ganger mer enn den årlige kostnaden for å drive Statens innkjøpssenter. Og dette er bare den første avtalen, skal Difi-direktør Steffen Sutorius ha uttalt.

Det skal også være flere avtaler på gang. Snart skal Statens innkjøpssenter velge hvem som skal levere reisebyråtjenester til staten. Deretter følger avtaler om felles innkjøp av telefonitjenester, internrevisjon, PC-er og mobiltelefoner. Når alle disse avtalene er i full drift, vil de totale innsparingene bli vesentlig høyere

Utsettelse?

Klager kan føre til utsettelse, og avtalene kan ikke signeres før karensperioden er gått ut etter 10 dager. Difi skriver at de er forberedt på at det kan komme klager som kan forsinke prosessen.